Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy czas dla uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim wyjątkowy dla ósmoklasistów, którzy po wielu latach nauki opuścili mury naszej szkoły. Uroczystość miała podniosły charakter, której towarzyszył Sztandar Szkoły, odśpiewanie hymnu  państwowego oraz przekazanie Sztandaru młodszym uczniom.

Nie zabrakło zaproszonych gości na czele z burmistrzem Bychawy p. Januszem Urbanem, przedstawicielami Rady Rodziców p. Iloną Fijołek Mitułą i p. Moniką Szmit, rodzicami, nauczycielami.

Pani dyrektor Justyna Pawlik podsumowała mijający rok szkolny, podziękowała za pracę  uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie głos zabrał burmistrz Bychawy p. Janusz Urban oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Ilona Fijołek Mituła. W imieniu  nauczycieli i wychowawców absolwentów pożegnała p. Anna Nawrocka wychowawczyni kl. VIII c.  

Szczególnie wyjątkową i wzruszającą chwilą było pożegnanie trzech nauczycielek odchodzących na emeryturę.
Są to:

  1. Henryka Łoś – nauczycielka matematyki,
  2. Marzena Pasztaleniec-Serafińska – nauczycielka przyrody i biologii,
  3. Urszula Pytlak – nauczyciel bibliotekarz.

Nadszedł ważny moment uroczystości – wręczono  dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią w szkole i wyróżnili się zaangażowaniem w życie szkoły. Absolwenci  szkoły Agnieszka  i  Igor  podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły za wspólnie spędzony czas oraz wyrazili wdzięczność za zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczennica klasy siódmej Karolina – w imieniu społeczności szkolnej – pożegnała  starszych kolegów.

Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna, w której wystąpiły  uczennice klasy siódmej Zuzia i Maja.

Na zakończenie pani Ewa Boguta – wicedyrektor szkoły  – podziękowała wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Renata Kryska