Rok szkolny 2014/2015

      Konkurs na kartkę świąteczną

XVIII edycja Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2015 został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa przyznała 34 wyróżnienia, w tym aż 12 przypadło naszym uczniom: Bartoszowi Bigosowi /I a/, Bartoszowi Wójcikowi /I d/, Bartoszowi Kuśmierzowi /I c/, Pawłowi Głąbowi /II a/, Dagmarze Budzyńskiej /II a/, Mai Mierzwie /II b/, Marii Pruś /II b/, Alicji Korbie /II c/, Michałowi Szmitowi /III a/, Bartłomiejowi Dysiowi /III b/, Mateuszowi Wąsikowi /IV b/, Justynie Wójcik /IV d/. Gratulujemy!

     Oglądamy zaćmienie Słońca


W piątek 20 marca 2015 roku mogliśmy oglądać niezwykłe zjawisko na niebie. Po raz pierwszy od czterech lat w Polsce było tak wyraźne zaćmienie Słońca. Rozpoczęło się o godzinie 9.47, a faza maksymalnego zakrycia Słońca nastąpiła o 10.56, zakończyło się po godzinie 12. W Polsce przesłonięciu uległo – w zależności od regionu kraju – od ok. 65% do ok. 80% tarczy słonecznej / na Lubelszczyźnie 62,5%/. Jedynym miejscem z którego można było zobaczyć całkowite zaćmienie były Wyspy Owcze i Spitsbergen.
Nasi uczniowie razem z nauczycielami podziwiali to niesamowite zjawisko. Kto przegapił, niech żałuje, następne tak głębokie zaćmienie zobaczymy dopiero za 11 lat.

 

      Wiosna w klasie II c

20 marca 2015 r. uczniowie klasy II c witali wiosnę jak przystało na małych przyrodników. Nie topili w tym dniu marzanny, tak jak bywało to w przedszkolu, ale analizowali ślady wiosny, które zaobserwowali w przyrodzie. Zupełnie nieoczekiwanie wpadli na pomysł sfotografowania różnych oznak wiosny i zaprezentowali te fotografie koleżankom i kolegom w szkole. Było też nietypowe, bo „rotacyjne” rysowanie wiosennych obrazków do piosenki „Witamy wiosnę”, wiosenne wycinanki, rozwiązywanie „zielonych zadań”, turniej przyrodniczy, sianie rzeżuchy i koperku, sadzenie cebuli i obowiązkowy spacer po okolicy połączony z obserwacją budzącej się do życia przyrody.
                                                                                                  wych. Małgorzata Gąbka

      Zielono i wiosennie w klasie I a


     Pierwszaki w teatrze

Dnia 20 marca 2015 r. uczniowie z klas: I c i I d Szkoły Podstawowej w Bychawie, pod opieką swoich wychowawczyń i nauczycieli uczestniczyli w bardzo wartościowej wycieczce do Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze była dla dzieci dużym przeżyciem. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Proszę słonia” Ludwika Jerzego Kerna. Jest to opowieść o kilkuletnim chłopcu, który jest najmniejszy w klasie i to właśnie jest olbrzymim zmartwieniem jego rodziców, którzy codziennie podają mu garść witamin: „na rośnięcie!”.
Oczekując na wejście do teatru uczniowie mieli przyjemność obserwacji nietypowego zjawiska, jak Księżyc przysłania trzy czwarte Słońca. Kilkusekundowa obserwacja przyniosła uczniom wiele emocji, zaciekawienia i zdziwienia. Dzieci oglądały to zjawisko ( z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa) przez specjalną szybkę. Kolejne takie zjawisko będzie dopiero za 11 lat, a całkowitego zaćmienia raczej nie dożyjemy, chyba, że udamy się w inne rejony świata.
Młodzi widzowie powrócili ze swojej pierwszej szkolnej wycieczki bardzo, bardzo zadowoleni i bogatsi nie tylko o przeżycia związane z teatrem, ale również o nowe "doświadczenie astronomiczne".
                                                                                                                           Dorota Drążek


      Zielono mi"

Z okazji zbliżającej się wiosny, w dniu 20 marca 2015 roku ogłaszamy akcję „Zielono mi". Wszyscy uczniowie, którzy przyjdą do szkoły w zielonym ubraniu, będą w tym dniu zwolnieni z odpowiedzi ustnej.
                                                                                                            Samorząd Uczniowski

 

     Śpiewały dla Kornelii

15 marca 2015 r. w Bychawskim Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny dla Kornelii. Artyści swoim talentem ”przyciągnęli” mieszkańców Bychawy i okolic na występy. Tym samym słuchacze składając datki pieniężne wspomogli szlachetny cel.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas 6: Antonina Mączka i Karolina Regmunt.
                                                                                                               Krzysztof Mendykowski

     Turniej Wiedzy Pożarniczej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanym przez Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bychawie:
1 miejsce zajęła Alicja Rolek /VI a/
2 miejsce zajęła Karolina Frączek /VI a/
3 miejsce zajęła Karolina Koza /VI a/
Z Gminy Bychawa do finału powiatowego zaproszono Alicję Rolek uczennicę Szkoły Podstawowej w Bychawie.
                                                                                         Opiekun: mgr Zenon Szydłowski

     Wiosenne przysmaki z własnej hodowli

Pierwszakom udało się założyć i wyhodować szczypiorek. Przez dwa tygodnie dzieci pielęgnowały posadzone cebule i prowadziły obserwacje młodej rośliny. A kiedy szczypior osiągnął odpowiednie rozmiary posłużył młodym hodowcom jako kanapkowy przysmak.
Oj smakowało!
                                                                                                               Dzieciaki z klasy I a

         Szkolny konkurs piosenki

Dnia 13 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Bychawie odbył się Szkolny Konkurs Piosenki. Uczestniczyło 18 wykonawców (klasy 4-6), którzy zaprezentowali jedną piosenkę. Uczniów oceniało jury w składzie:
przewodnicząca - p. Dagmara Sprawka (Superdiament Lublina 2014)
członkowie - Patrycja Korba i Oskar Mituła (laureaci konkursów wokalnych).
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców komisja nagrodziła następujące osoby:
I miejsce - Eliza Kusy (4 c),
II miejsce - Antonina Mączka (6 b),
III miejsce - Klaudia Dulniak (6 a).
wyróżnienia: Oliwia Asyngier (4 a), Martyna Ozimek (4 d), Miłosz Widerlik (5 a).

Podziękowanie dla pani Jolanty Stoczkowskiej za przygotowanie dekoracji oraz dla uczennicy Karoliny Frączek (6 a) za pomoc podczas konkursu.
                                                                                           organizator - Krzysztof Mendykowski

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich, sześcioletnich i pięcioletnich
o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Bychawie w roku szkolnym 2015/2016

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci siedmioletnie (rocznik 2008 urodzone od 1 lipca do 31 sierpnia ) oraz dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do 15 kwietnia 2015r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

V. Postępowanie rekrutacyjne:

1. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebności, z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przybywających do szkoły w ciągu roku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

5. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej:

1) niepełnosprawność kandydata,
2) niepełnosprawność rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,
3) rodzeństwo kandydata spełnia w szkole obowiązek szkolny,
4) szkoła znajduje się w miejscowości, w której pracuje(ą) rodzic(e)/prawny(i) opiekun(owie) albo w pobliżu lub na trasie dojazdu do miejsca pracy rodzica(ów)/ prawnego(ych) opiekuna(ów) kandydata,

5) kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły autobusem szkolnym.

6. Kryteria wymienione w pkt. 5 podlegają następującej punktacji:
pkt. 5.1) – 10 pkt.
pkt. 5.2) – 10 pkt.
pkt. 5.3) – 5 pkt.
pkt. 5.4) – 5 pkt.
pkt. 5.5) – 5 pkt.

7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.

9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.

10. Terminy rekrutacji:
1) Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku.
2) Składanie wniosków i wymaganej dokumentacji o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku.
3) Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie od 16 do 25 kwietnia każdego roku.
4) Ogłoszenie wyników rekrutacji odbywa się w dniu 26 kwietnia poprzez wywieszenie list na tablicy w szkole.
5) W przypadku, gdy podane terminy dotyczące rekrutacji wypadają w dni wolne od pracy obowiązującym jest kolejny dzień roboczy następujący po danym terminie.

11. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji zawartych w pkt. 5:
1) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (oryginał dokumentu),
2) oświadczenie o niepełnosprawności rodziców/prawnych opiekunów kandydata,
3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej szkole,
4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o miejscu pracy,
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o możliwości dojazdu do szkoły autobusem szkolnym.

12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt
    14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga
     do sądu administracyjnego.

Informacja składa się z 4 ponumerowanych stron.

Bychawa, dnia 27.02.2015 r.

Nazwa dokumentu

 Informacja o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej pobierz
 Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie pobierz
 Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 2 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 3 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 4 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 5 pobierz

   

     Sport szkolny - tenis stołowy

We wtorek10 marca 2015 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym w kategorii indywidualnej dziewcząt klas IV-VI. Do zawodów przystąpiło 38 zawodniczek. Statuetki ufundowane przez miłośnika sportu młodzieżowego otrzymały: za I miejsce Aleksandra Kośka, za II miejsce Karolina Regmunt i za III miejsce Agnieszka Zdybel. Gratulacje.
Wyniki>>>

     Dzień dziewczynek w klasie II c

W piątek, 6 marca 2015 r., uczniowie klasy II c świętowali DZIEŃ DZIEWCZYNEK. Było w związku z tym inaczej niż zwykle, bo dzieci samodzielnie przygotowały owocową ucztę – zrobiły sałatkę owocową, nakryły stoły i degustowały witaminowe specjały. Potem chłopcy sprawili dziewczynkom wielką frajdę – nosili je na rękach! Wszystkie dziewczynki zgodnie przyznały, że było to bardzo ekscytujące! Na koniec każda otrzymała upominek, który długo jeszcze będzie przypominał ten dzień.
                                                                                                       wych. Małgorzata Gąbka

     W zdrowym ciele zdrowy duch

Przez ostatni tydzień lutego i pierwszy tydzień marca uczniowie klasy II c uczyli się jak dbać o zdrowie. W tym czasie poznawali jak funkcjonuje organizm człowieka, jakie znaczenie ma przestrzeganie higieny, właściwe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu. Spotkali się z pielęgniarką i wysłuchali bardzo pouczającej pogadanki, robili ,,portrety” bakterii i wirusów, plakaty o zdrowiu i piramidy zdrowia. Przygotowali także scenki dramowe z duchami w roli głównej, których mottem były słowa: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH. Oglądając prezentację o zdrowym odżywianiu zapoznali się przy okazji z wynikami sondy, którą przed trzema laty przeprowadził szkolny Klub Wiewiórka. Spontanicznie zaproponowali porównanie wyników i ponowny sondaż wśród uczniów klas I-III. Już następnego dnia odwiedzili uczniów z 8 klas, a informacje, które uzyskali mile wszystkich zaskoczyły. Okazało się bowiem, że systematyczna praca nauczycieli we współpracy z rodzicami przynosi efekty!
Wyniki badań z roku 2012 i 2015 były następujące:
Bez śniadania do szkoły w 2012 r. przyszło 24% uczniów, a w 2015 r. 12%. Zdrową kanapkę na drugie śniadanie miało w 2012 r. 57% uczniów, a w 2015 r. już 76%. Z kolei słodycze przed trzema laty przyniosło do szkoły 22% uczniów, a w bieżącym roku 17%. Cieszy więc, że nasi uczniowie odżywiają się zdrowiej i wielu z nich może powiedzieć: WIEM, CO JEM!
II c zakończyła cykl lekcji o zdrowiu degustacją własnoręcznie przygotowanej sałatki owocowej!
                                                                                    wychowawczyni: Małgorzata Gąbka

     Konkurs piosenki

3 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce odbył się GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ pod honorowym patronatem Burmistrza Bychawy. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych. Naszą placówkę reprezentowały wokalistki: Antonina Mączka i Karolina Regmunt. Grand Prix wyśpiewała Antonina Mączka.
Podziękowanie dla pani Ewy Boguty za konsultacje językowe oraz dla pana Gustawa Regmunta za przewóz uczestników konkursu. Reportaż z konkursu tutaj
                                                                                                opiekun – Krzysztof Mendykowski

     Zbieramy plastikowe nakrętki

Zbieramy nakrętki dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Celem zbiórki jest zakup prezentów oraz spełnienie marzeń podopiecznych hospicjum. Zakrętkożerca stanął w naszej szkole i czeka, by pożreć jak najwięcej nakrętek. Nie wykręcaj się, pomóż chorym dzieciom!
                                                                                                        Samorząd Uczniowski

     Sprawdzian w szóstej klasie w roku szkolnym 2014/2015Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywać będzie nowa formuła sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jedną ze zmian będzie obowiązkowy egzamin z języka obcego.
 
Zachęcamy uczniów i rodziców do poznania szczegółów na naszej stronie w zakładce
"O sprawdzianie w klasie VI" lub bezpośrednio na stronie "OKE w Krakowie".

Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku.

    

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie