Fkonkurs

Rok szkolny 2017/2018     

Informacja o wynikach konkursu przedmiotowego z historii
organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty

Z przyjemnością informuję, że Mateusz Wąsik, uczeń kl. VII b, został finalistą konkursu przedmiotowego z historii i będzie ubiegał się o tytuł laureata etapu wojewódzkiego. Natomiast Jakub Kostruba, uczeń kl. VI a uzyskał bardzo dobry wynik w eliminacjach okręgowych, zabrakło mu jedynie 2 punktów do tytułu finalisty.
Gratuluję Mateuszowi i Kubie. Życzę dalszych sukcesów w tym roku szkolnym i następnych latach. Gratuluję również ogromnego sukcesu dydaktycznego Pani Ewie Kaźmierak, która przygotowała chłopców do konkursu i nadal będzie kontynuowała wpajanie im wiedzy historycznej.
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie

      Uruchom fantazję!

Książki mogą inspirować człowieka do własnej twórczości. Na tablicy informacyjnej obok biblioteki szkolnej zamieszczane są ilustracje z książek. Obejrzyjcie je i na ich podstawie spróbujcie wymyślać własne opowiadania, wierszyki, ilustracje, komiksy. Uczniowie klas IVa i IVb odwiedzając bibliotekę szkolną dostali takie właśnie twórcze zadanie. Poniżej przedstawiamy Wam opowiadania napisane przez Patrycję Baran i Natalię Szmit.
Każdy potrafi. Do dzieła!

Opowiadania do przeczytania tutaj

     Walentynki 2018Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i sześcioletnich
o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bychawie
w roku szkolnym 2018/2019

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 r. Ponadto, rodzice, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
- korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
- posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych .

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Terminy rekrutacji są uregulowane zarządzeniem Nr 17/OW/2018 Burmistrza Bychawy (zał. Nr 1).

Kryteria rekrutacji są uregulowane uchwałą Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie (zał. Nr 2).

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły od 19.02.2018 r.

Bychawa, dnia 8.02.2018 r.

Informacja dla rodziców                                                             -  pobierz   
K
arta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie     -  pobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania                                       -  pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I                   -  pobierz
Zarządzenie Burmistrza Bychawy                                               -  pobierz  

Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie                                           -  pobierz

       Sport szkolny - tenis stołowy

We wtorek 13 lutego w Kocudzy odbyły się Rejonowe Igrzyska w tenisie stołowym w kategorii drużynowej. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Kusy /VI b/ i Agnieszka Zdybel /VII b/ zajęła V miejsce. Gratulacje!

       Dzień Bezpiecznego Internetu

DBI 2018 obchodzimy 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony /źródło/.

       Ferie na sportowo

We wtorek 6 lutego w hali sportowej odbył się turniej w piłce siatkowej dziewcząt. Cztery drużyny dziewcząt z klas VII rozegrały sześć meczy systemem "każdy z każdym". Wygrała drużyna dziewcząt z klasy VII d, kolejne miejsca zajęły klasy: VII a, VII c, VII b. Jedna drużyna dziewcząt z klasy VI a, nie mając konkurencji, rozegrała mecze towarzyskie ze starszymi koleżankami.
Tydzień wcześniej, 30 stycznia, odbył się turniej chłopców z klas V-VI. Wyniki tutaj

     65. Światowy Dzień Trędowatych

28.01.2018 r.,11 uczniów klasy IV a i 5 uczniów klasy I d po raz kolejny, prowadziło akcję na rzecz ludzi dotkniętych trądem. W kościele parafialnym w trakcie mszy świętej uczniowie przekazywali informacje na temat historii trądu, charakterystyki tej choroby, liczby chorych i obszarów występowania trądu na świecie oraz osób zaangażowanych w opiekę nad chorymi i aktualnych potrzeb i wyzwań w walce z trądem. Po każdej mszy świętej uczniowie prowadzili kwestę na potrzeby polskich placówek misyjnych dla ludzi chorych na trąd.
Po zakończonej zbiórce pod opieką rodziców p. ANNY KONDRACKIEJ, p. JUSTYNY PAWLAK, p. BOBUSŁAWY SKOCZYLAS, p. ŻANETY DYGUŁY, p. IZABELI i ALBERTA LIPIŃSKICH, p. MARCINA MĄCZKI. - wolontariusze dokonali przeliczenia zebranej kwoty.
Zebrana suma to 3603 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Polskiej Raoula Follereau, która przekazuje fundusze polskim placówkom misyjnym w Afryce. Serdeczne podziękowania składam wszystkim pozostałym rodzicom towarzyszącym i zaangażowanym w akcję : p. AUGUSTYNOWICZ p. JAROSIEWICZ, p. KORBA, p. MAŃKOWSKIEMU, p. JABŁOŃSKIEJ, p. LUTEREK.
Na wyróżnienie zasługuje wspaniała postawa uczniów wolontariuszy, którym SERDECZNIE DZIĘKUJĘ:
KLASA IV A – PIOTR AUGUSTYNOWICZ, ANNA BOCZEK, ALICJA DYGUŁA, ALEKSANDRA FIJOŁEK, MICHAŁ JAROSIEWICZ, PATRYCJA KONDRACKA, WIKTORIA KOSIDLAK, SZYMON LIPIŃSKI, PAWEŁ MAŃKOWSKI, ALEKSANDRA PAWLAK, BARTŁOMIEJ PAWLAK oraz uczniowie KLASY I D - ZUZANNA JABŁOŃSKA, MIŁOSZ KORBA, GABRIELA LUTEREK, SZYMON MAŃKOWSKI, FRANCISZEK MĄCZKA, a także ANTONINA MĄCZKA - uczennica klasy gimnazjalnej.
                                                                                                       Sławomira Wrzesińska

       Konkurs plastyczny „Cyberprzemoc to też przemoc”

Galerię prac szkolnego konkursu plastycznego „Cyberprzemoc to też przemoc” można oglądać w holu szkoły. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi po feriach.

       Karnawałowa zabawa integracyjna

25 stycznia 2018 r. był dniem wyjątkowym dla naszych uczniów z klas I - III. W tym dniu - w sali gimnastycznej od 9.00 do 11.00 - odbyła się „karnawałowa zabawa integracyjna”. Dzieci uwielbiają takie wydarzenia i czekają na nie z zapartym tchem. Naszą zabawę rozpoczął pan Mateusz Wróblewski z firmy Evento, który przez 3 godziny dzielnie przewodził całej szkolnej drużynie i okazał się nie tylko znakomitym wodzirejem, ale także specjalistą do młodych gustów naszych uczniów. Doskonale zadbał o ich humory. Wszyscy uczniowie szaleli na parkiecie w rytm muzyki płynącej z głośników. Elementem wzbogacającym zabawę były różne zabawy, korowody i konkursy. Niezwykle emocjonujący okazał sie pojedynek na "kto głośniej zaśpiewa" między dziewczynkami a chłopcami. Po tanecznych szaleństwach uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Po regeneracji sił wszyscy wrócili do dalszej zabawy.
Impreza dobiegła końca, a uczniowie niechętnie opuszczali salę gimnastyczną i - co się nie często zdarza - niechętnie opuszczali szkolne mury!
Karnawałowa zabawa integracyjna" była niezwykle udana i zostanie na długo w uczniowskiej pamięci - bo była to wspaniała lekcja integracji!
                                                                                                              Dorota Drążek

      Zapraszamy na Targi Edukacyjne

Szkoła Podstawowa w Bychawie w dniu 28 lutego 2018 roku /środa/ w hali sportowej organizuje Targi Edukacyjne.  Rozpoczęcie o godzinie 1145.
Zainteresowane udziałem szkoły prosimy o składanie ofert i kontakt z sekretariatem szkoły.

.

      Szkolny konkurs plastyczny „Wybieram życie bez alkoholu”

Galerię prac szkolnego konkursu plastycznego „Wybieram życie bez alkoholu” można oglądać w holu szkoły. Laureaci konkursu  tutaj


     Trzecioklasiści z wizytą w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP

W dniu 16 stycznia 2018 r. uczniowie klasy III a odwiedzili strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Bychawie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy straży pożarnej oraz zasad bezpiecznego zachowania się w domu, szkole i w miejscu publicznym. Poruszono również aktualny do obecnej pory roku temat czadu jego właściwości ,zagrożenia jakie stwarza oraz jak się przed nim ustrzec.
Przedstawiciele straży zaprezentowali uczniom specjalne kombinezony pożarnicze , sprzęt do akcji ratowniczo – gaśniczych. Dzieci z wielką radością przymierzały hełm i mogły usiąść w czerwonym wozie , aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Poznali wyposażenie samochodu gaśniczego oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Dowiedzieli się, że strażak musi być odważny i silny, że poza akcjami gaszenia pożaru strażacy jeżdżą również do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym. Udzielają także pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, ratują ludzi ,gdy zagraża im niebezpieczeństwo, a często narażają własne życie, by ratować innych.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom JRG- PSP w Bychawie za cierpliwość i ogromne zaangażowanie podczas wizyty uczniów w Państwa placówce.
                                                                                                 Wychowawca klasy III a
                                                                                                      M. Grabczyńska

      Laureaci konkursów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rozdania dyplomów i nagród za konkurs na kartkę bożonarodzeniową w języku niemieckim i angielskim. 
                                                                         W. Jedynak, M. Kukiełka-Sadło, E. Boguta

       14 stycznia - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

     Sport szkolny - tenis stołowy w kat. drużynowej

W dniach 10-11 stycznia w Zakrzewie rozegrane zostały Powiatowe Igrzyska w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii drużynowej. Na najwyższym podium, zajmując I miejsce,  stanęły: Wiktoria Kusy /VI b/ i Agnieszka Zdybel /VII b/. Gratulacje!
W zawodach wzięły udział cztery drużyny, dwie dziewcząt i dwie chłopców, które wywalczyły awans podczas zawodów eliminacyjnych w dniu 8 stycznia. Wszystkie wyniki tutaj.

       Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

9 stycznia w naszej szkole odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy, które zostały zorganizowane dla uczniów kl. III oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Bychawie. Przeprowadziła je Lubelska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem było poszerzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami ratowniczymi podczas:
- NZK – nagłego zatrzymania krążenia (wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej),
- utraty przytomności (układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej),
- padaczki,
- podejrzenia zawału serca.
Grupa SIM PCK szczególnie podkreślała, jak ważne jest bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia – dobry ratownik to żywy ratownik!
Serdeczne podziękowania dla Beaty, Karoliny, Katarzyny i Moniki za przyjazd.
                                                                                                             
Bożena Szwałek

      Konkurs plastyczny

 

Ogłaszamy Konkurs plastyczny pod hasłem: „Cyberprzemoc to też przemoc”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV i starszych. Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne lub w parach. Technika prac jest dowolna, format nie mniejszy niż A2 /420 mm x 594 mm/. Wszystkie plakaty zostaną wywieszone na terenie szkoły podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Plakaty należy dostarczać do nauczycieli wychowania fizycznego w terminie do dnia 26 stycznia /piątek/.

CYBERPRZEMOC to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Czytaj więcej>>>

      „Z biblioteki w świat”

W październiku 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie ogłosiła konkurs: „Biblioteka – przystanek na moście do świata”, realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Jeden z modułów przeznaczony był dla osób obdarzonych talentem literackim, a jego hasło przewodnie brzmiało: „Z biblioteki w świat”.
Uczniowie naszej szkoły, chcąc zweryfikować swoje umiejętności pisarskie, stanęli w szranki
z innymi uczestnikami konkursu, a ich starania zostały docenione przez oceniającą prace komisję.
28 grudnia 2018 r. w Bychawskim Centrum Kultury podczas uroczystego podsumowania projektu ogłoszono wyniki konkursu, a oto nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie:
główną nagrodę - Grand Prix otrzymały dwie uczennice kl. IV a: Anna Boczek i Patrycja
  Kondracka, które wspólnie stworzyły komiks pod tytułem „Psotka i Przyjaciele”
,
• wyróżnienia przyznano następującym uczennicom i uczniom: Julii Korbie i Agacie Nowak z kl. IV a,
   Jagodzie Jakubowskiej z kl. VI b, Karolinie Rozdzialik z kl. VII a i Adrianowi Dziadoszowi z kl. VI b.
                                                                                                              Magdalena Miszczak

      Koło Rowerowe - ogłoszenie!

Od II półrocza roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Bychawie rozpocznie działalność "Koło Rowerowe". Członkami mogą być uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Bychawie posiadający rower i kartę rowerową. Do Koła Rowerowego mogą i powinni należeć również rodzice uczniów i zainteresowani nauczyciele.
Uwaga! Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 stycznia 2018 r. /środa/ o godzinie 1600  w sali 23. Zapraszamy!
                                                                                                           Zbigniew Milanowski

        Bombkowy" konkurs rozstrzygnięty

Po raz kolejny w naszej szkole pojawiła się pięknie ubrana choinka. Swoją wyjątkowość zawdzięcza bombkom wykonanym przez naszych bardzo zdolnych uczniów. W tym roku w konkursie na najładniejszą bombkę brali udział głównie uczniowie klas I-III . Uczniów starszych klas reprezentowali stali uczestnicy tego konkursu. Po trudnych obradach jury w składzie trzech uczennic i pań katechetek postanowiło wyróżnić bombki, które wykonali:
1. Maja Dąbrowska /I d/
2. Dawid Skoczylas /I b/
3. Mateusz Baczewski /I b/
4. Amelia Kijanek /I b/
5. Jakub Chwil /I b/
6. Oliwia Łońska /I c/
7. Błażej Dyjak /II a/
8. Julia Kryska /II c/
9. Oliwia Kmieć /III a/
10. Weronika Polska /III a/
11. Zuzanna Błasik /III b/
12. Kuba Widomski /IV c/
13. Maria Mituła /V c/
14. Wiktoria Drzewosz /VI a/
15. Bartłomiej Wiechnik /I b/
                                                          Dziękujemy wszystkim , którzy wzięli udział w konkursie.
                                                                                                                   Monika Ziętek

            Świąteczne życzenia     „To już pora na Wigilię, to już czas…”

Uczniowie klasy I c z wielkim przejęciem 22 grudnia 2017 r. wzięli udział w swojej pierwszej klasowej Wigilii. Odświętnie ubrani, zgromadzeni wokół wspólnie nakrytego stołu z przejęciem wysłuchali fragmentu z Pisma Świętego o Narodzeniu Pana Jezusa. Następnie odbyło się rozdanie opłatków i uczniowie pierwszy raz w tym gronie składali sobie najpiękniejsze świąteczne życzenia. Był czas na przepyszne symboliczne wigilijne potrawy (przygotowane przez Rodziców), na śpiewanie kolęd i pastorałek. Klasowa Wigilia upłynęła w miłej i radosnej atmosferze.
Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tego spotkania.
                                                                                                               wych. Dorota Drążek

      Wyniki konkursów na kartki świąteczne w języku niemieckim i angielskim

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno - językowego na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową, własnoręcznie wykonaną przez uczniów wraz z życzeniami w języku niemieckim i angielskim.

Laureaci:
język niemiecki:
I miejsce - Sulowska Paulina kl. VII B
II miejsce - Długoszek Wiktor kl. II B
III miejsce - Murak Weronika kl. III C
Wyróżnienia: Dyguła Arletta kl. VII D, Kniaź Miłosz kl. II B, Nawrocka Agata kl. III C

język angielski:
I miejsce - Piędzia Małgorzata kl. III B
II miejsce - Rolek Alicja kl. III B
III miejsce - Piórkowska Alicja kl. VII C

Wyróżnienia: Szacoń Julia kl. VII B, Grabowska Natalia kl. VII C, Murak Weronika kl. III C

Wszystkim zaangażowanym uczniom dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJĘ!
                                                                                                                    Weronika Jedynak

       Jasełka szkolne

We wtorek 19 grudnia odbyło się w naszej szkole przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów klas trzecich z towarzyszeniem chóru szkolnego.

      Wigilia w klasie I a

We wtorek 19 grudnia w klasie I a zapanował prawdziwie świąteczny nastrój. Na początku zostaliśmy zaproszeni na przepiękne jasełka w wykonaniu uczniów klas trzecich, które przybliżyły nam wydarzenia opowiadające o Narodzeni Pana Jezusa. Następnie w klasie z pomocą rodziców przygotowaliśmy klasową Wigilię. Na stole pojawiły się: opłatek, sianko, jabłka, makowiec i pierniczki upieczone przez rodziców, a udekorowane przez dzieci. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Przy odświętnie udekorowanym stole rozmawialiśmy o zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Radosny śpiew kolęd i pastorałek uświadomił wszystkim, że Święta Bożego Narodzenia są już blisko.
                                                                                                                  Elżbieta Małecka

     Wigilia w klasie II c      Sport szkolny - tenis stołowy

W poniedziałek 18 grudnia w Krzczonowie rozegrane zostały Powiatowe Igrzyska w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii indywidualnej klas V-VI. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów. Najwyżej uplasowała się Wiktoria Kusy /VI b/ zajmując III miejsce, za co otrzymała medal i dyplom.
W środę 20 grudnia w Zakrzewie odbyły się zawody tego samego szczebla dla klas VII, II i III. O zwycięstwo walczyło rodzeństwo: Agnieszka Zdybel /VII b/ i Stanisław Zdybel /II b/. Oboje zajęli III miejsce w swoich kategoriach.
Niestety od tego roku szkolnego zawody w kategorii indywidualnej kończą się na szczeblu powiatowym.
Gratulacje dla wszystkich zawodników. Wyniki zawodów tutaj


      „Zapisani w regionalnej pamięci"

Dnia 12 grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XX Spotkaniach Regionalnych organizowanych przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne. Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu było hasło: „Zapisani w regionalnej pamięci".
Chcąc przybliżyć mieszkańcom Bychawy i okolic sylwetkę osoby, która w szczególny sposób wpisała się w historię Bychawy, wybraliśmy przedstawiciela partyzanckiej braci - legendarnego „Spartanina”, „Sarmatę” ppor. rez. Tadeusza Sowę. Scenariusz został napisany w oparciu o pamiętnik Jana Czapli ps. „Czarny”. Uczniowie kl. VII c (Gabriela Dziurda, Natalia Grabowska, Eliza Kusy i Jakub Małocha), wcielając się w role buntowników z okresu II wojny światowej, opowiadali o spektakularnych i niebezpiecznych akcjach przeprowadzanych
w okolicach Bychawy pod dowództwem Tadeusza Sowy. Połączyliśmy przy tej okazji historię z nowoczesnością i odtworzyliśmy przygotowaną prezentację multimedialną pokazującą m. in. zdjęcia z przeszłości związane z działalnością „Spartanina". Całość dopełniła piosenka pt. "W listopadzie" wykonana przez Elizę Kusy.
                                                                        Magdalena Miszczak i Krzysztof Mendykowski

     Grand Prix dla Klaudii Migryt

Konkurs plastyczny na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa - Boże Narodzenie 2017 został rozstrzygnięty. Grand Prix zdobyła Klaudia Migryt z klasy V c. Gratulacje!
Zobacz wyniki 

     Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Portret misia”

Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Portret misia” został rozstrzygnięty. Wyniki tutaj

     Turniej halowej piłki nożnej

14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej odbył się po raz czwarty turniej halowej piłki nożnej o puchar patronki szkoły. Wzięły w nim udział cztery drużyny ze szkół podstawowych z: Bychawki, Bychawy, Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej. Drużyna naszych chłopców dzielnie walczyła o zwycięstwo, dwa mecze wygrane /Bychawa - Stara Wieś 4:0, Bychawa - Bychawka 5:0/, jeden remis /Bychawa - Wola Gałęzowska 1:1/. Ostatecznie po rzutach karnych wygrała drużyna gospodarzy.

 
       Podsumowanie akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Od 26 listopada do 6 grudnia w szkole prowadzona była zbiórka darów na rzecz akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 74,38 kg żywności długoterminowej i słodyczy oraz 5,84 kg zabawek, artykułów szkolnych i środków czystości. Zbiórki i przeliczenia darów dokonał Samorząd Uczniowski. Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bychawie w dniu 11 grudnia 2017 r. W postaci paczek świątecznych trafią do najuboższych rodzin w naszej okolicy.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu naszej akcji.
                                                                                                       Samorząd Uczniowski

      Turniej Rodzinny w tenisie stołowym

XI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego odbył się 9 grudnia br. w szkole podstawowej w Bychawie. W sobotni poranek juz o godz. 9 w sali gimnastycznej stawiły się 43 drużyny. Uczniowie wraz ze swoimi bliskimi byli gotowi do rywalizacji. Stawka była wysoka bowiem zwycięzca mógł zdobyć puchar Burmistrza Bychawy. Zawodnicy wykazywali wysoki poziom sportowy. Wiele pojedynków było pasjonujących i zaciętych. Każda rozgrywka budziła wielkie emocje tych młodszych i starszych zawodników. Były łzy smutku po przegranych spotkaniach i łzy radości po wygranych, jednak każdy uznawał to za dobrą sportową zabawę. Bo przecież dzieci mogły aktywnie spędzić czas z bliskimi sobie osobami. I to właśnie był ukryty cel tego turnieju! Wszyscy zawodnicy dostali pamiątkowe dyplomy, natomiast czołowa trójka zasłużone puchary.
Ja z moim tatą Markiem i bratem Mateuszem również brałam udział w tym turnieju. Chociaż nie zajęliśmy miejsc na podium to świetnie się bawiliśmy, a emocje towarzyszące nam podczas turnieju mile wspominamy do dziś, często zerkając na wiszące na ścianie dyplomy.
                                                                                                          Natalia Przybylska /VII a/
Zwycięzcy turnieju:
I miejsce - Agnieszka Zdybel /VII b/ z tatą Robertem
II miejsce - Kacper Karmiński /VI a/ z tatą Grzegorzem
III miejsce - Łukasz Piwnicki /IV d/ z tatą Tomaszem
IV miejsce - Wiktoria Karmińska /V b/ z tatą Grzegorzem
wyniki tutaj                                                                                        


      Góra Grosza"

Jak co roku pod koniec listopada przystępujemy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”. W klasach zbieramy monety o nominałach od 1 gr do 1 zł. Zbiórka trwa do 2.01.2018 r. Zapraszamy wszystkie oddziały klasowe do wzięcia udziału w akcji.
Uwaga! Nie zbieramy obcych walut i monet uszkodzonych (zardzewiałych, dziurawych, pogiętych lub niepełnych).
                                                                                                              Samorząd Uczniowski

      Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Kolejny raz przystępujemy do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Do 6 grudnia zbieramy: odzież, obuwie, trwałe artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki, słodycze, książki, artykuły szkolne itp.  W dniach 5 i 6 grudnia /wtorek i środa/ podczas dużej przerwy czekamy na Wasze dary w holu szkoły. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.

Uczniowie klas drugich gimnazjalnych na „Spotkaniu z jutrem”
zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie

W czwartek 7 grudnia 2017 r. uczniowie klasy II A oraz II B gimnazjum wraz z opiekunami: p. Amelią Multan, p. Elżbietą Głąb, p. Małgorzatą Kukiełką-Sadło i p. Zbigniewem Milanowskim uczestniczyli w fascynującym pokazie naukowym prowadzonym przez Wiktora Niedzickiego – nauczyciela akademickiego, słynnego popularyzatora nauki, dziennikarza, a także prezentera radiowego i telewizyjnego.
„Spotkanie z jutrem” odbyło się w sali widowiskowej BCK i trwało 90 minut (czas ten oczywiście upłynął nam w mgnieniu oka). Prowadzący spotkanie przekonywał, że stale jest zafascynowany tym, jak bardzo zmienia się świat wokół nas, a my rzadko zwracamy na to uwagę.
Autor opowiedział o urządzeniach i technologiach przyszłości, które już dzisiaj zaczynają zmieniać nasz świat oraz zapoznał młodych słuchaczy z przedmiotami i materiałami, które odmieniły nasze życie. Naszą uwagę przyciągnęły najpierw materiały zapewniające izolację termiczną osób narażonych na bardzo wysokie temperatury (strażacy). Następnie mogliśmy sprawdzić w sposób praktyczny zastosowanie materiałów sprężystych wykorzystywanych m. in. w służbach mundurowych (hełmy strażackie, kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe). Ponadto zobaczyliśmy wielobarwne obrazy wyczarowane dzięki światłowodom. Warto pamiętać, że światłowody najpierw zastąpiły drut miedziany w kablu telefonicznym, a obecnie są wykorzystywane w wielu dziedzinach wiedzy.
Ze spotkania wyszliśmy z refleksją, że warto zwracać uwagę na każdy drobiazg, który poprawia nasze życie i pamiętać, że jest on efektem wielu lat mozolnej pracy uczonych i inżynierów.
                                                                                                                     Amelia Multan

      Spotkanie z rodzicami

W środę 6 grudnia w hali sportowej odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli z komendantem Komisariatu Policji w Bychawie podkomisarzem Grzegorzem Szaconiem oraz panią Ewą Cichocką, kuratorem sądowym, która wygłosiła prelekcję na temat Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, a  błędy wychowawcze rodziców".

      Mikołajki w naszej szkole

6 grudnia wielu uczniów przyszło do szkoły w świątecznych przebraniach. Mikołajowe czapki, rogi renifera i świąteczne sweterki zwalniały uczniów z odpowiedzi. Mikołajkowa akcja spodobała się wielu uczniom i nauczycielom. Dzięki niej mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się świąt.
                                                                                                                  Samorząd Uczniowski

Mikołaj po długim namyśle i dokładnej obserwacji stwierdził, że uczniowie klasy I a - to grzeczne dzieci. Odwiedził je 6 grudnia w szkole. Przyniósł w prezencie żółte uśmiechnięte poduszeczki, aby zawsze były radosne i zadowolone. Obdarował je również słodyczami i mikołajkowymi czapkami. Napisał do nich list, przypominając o właściwym zachowaniu w domu i w szkole przez cały rok.
                                                                                                                      Elżbieta Małecka

6 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Uczniowie klasy I c już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądali na drzwi nasłuchując mikołajkowych dzwoneczków. Jednak, zanim Gość zawitał do sali - to z samego rana przysłał do uczniów wyjątkowy list w formie wideo! Z niego uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jak mieszka Mikołaj, z kim mieszka, kto mu pomaga i, że ma księgę wszystkich grzecznych dzieci. Pierwszaki oglądając film - buzie mieli otwarte z zachwytu i zdziwienia. Nie mogli uwierzyć własnym oczom i uszom gdy Mikołaj mówił bezpośrednio do nich, a w jego magicznej księdze pojawiły się ich klasowe zdjęcia! film do obejrzenia tutaj
Około godz. 9.30 wreszcie - Miły Gość - przybył wraz z sympatycznymi Śnieżynkami... porozmawiał z dziećmi, wysłuchał piosenki, wierszyka, wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent i - niestety - musiał się pożegnać, ponieważ czekały na niego jeszcze inne dzieci.
                                                                                                                    wych. Dorota Drążek

      Sport szkolny - tenis stołowy

We wtorek 5 grudnia w Zakrzewie odbyły się eliminacje powiatowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii klas VII, II i III. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów.
Do zawodów powiatowych zakwalifikowała się Agnieszka Zdybel /VII b/, zajmując III miejsce i Stanisław Zdybel /II b/, zajmując II miejsce.
W czwartek 7 grudnia w Krzczonowie rozegrane zostały eliminacje klas V-VI, podczas których sześcioro naszych zawodników walczyło o awans do zawodów powiatowych. Udało się to Wiktorii Kusy /VI b/ - III miejsce, Michałowi Głąbowi /VI b/ - I miejsce i Łukaszowi Marcowi /VI b/ - III miejsce.
Gratulacje dla wszystkich zawodników. Wyniki zawodów tutaj

        „Wszechobecne procenty”

1 grudnia 2017 r. o godzinie 14:30 wybrani uczniowie z klas V a, V c, VII c i VII d pojechali do szkoły w Krzczonowie na biwak matematyczny pod hasłem „Wszechobecne procenty”. Opiekunami uczniów z naszej szkoły były panie: Elżbieta Flis i Ewa Reszka. Byliśmy podzieleni na grupy wiekowe. Za poszczególne grupy odpowiadali uczniowie klas gimnazjalnych tamtej szkoły. W czasie zajęć rozwiązywaliśmy zadania dotyczące obliczania procentów. Podsumowując nasze prace stworzyliśmy prezentację. Oprócz matematyki były również zajęcia chemiczne i sportowe. Wyjazd ten, to dla nas nowe i miłe doświadczenie.
                                                                                                        Patrycja Szacoń /VII c/

       Sport szkolny - piłka siatkowa

W dniu 1.12.2017 r. nasza szkoła była gospodarzem I Turnieju eliminacji do powiatu w piłce siatkowej. Chęć udziału w rozgrywkach dla dziewcząt zgłosiły szkoły z: Krzczonowa, Wysokiego, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego z Bychawy oraz nasza. Rozgrywki przeprowadzane są w formie turniejów, każda szkoła jest gospodarzem jednego z nich. System rozgrywek jaki obowiązuje podczas zawodów to gra „każdy z każdym”, mecz do 2 wygranych setów. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Aleksandra Kośka, Karolina Regmunt, Wiktoria Sprawka, Oliwia Korba, Agata Borowicz, Sylwia Wójcik. W I Turnieju nasze dziewczęta zajęły III miejsce. Tego dnia w bardzo dobrej dyspozycji były dziewczęta z Wysokiego, które wygrały I turniej. Kolejne zawody dla dziewcząt odbędą się 11.01.17 r. w Krzczonowie Tego samego dnia I Turniej rozegrali również chłopcy. Zainteresowanie zawodami wykazało, trzy szkoły. Szkołę reprezentowali: Kacper Uniłowski, Kacper Leszczyński, Szymon Szmit, Łukasz Kostrzewa, Miłosz Tylus, Rafał Sawerski, Dawid Rapa, Michał Pasztaleniec. Nasi siatkarze w turnieju zajęli III miejsce. Zwycięstwo w pierwszym turnieju odnieśli uczniowie z Krzczonowa. Chłopcy na II turniej udadzą się 10.01.17 r. do Krzczonowa. Za obie nasze drużyny trzymamy kciuki!
                                                                                                                         Elżbieta Głąb

       Andrzejki w klasie I b       Andrzejki w klasie II c      Klasy trzecie w teatrze

29 listopada 2017 r. uczniowie klas III a i III b obejrzeli spektakl pt. „Calineczka” w wykonaniu aktorów teatru Ch. H. Andersena w Lublinie.
Nowoczesny budynek Centrum Kultur gdzie obecnie ma swoją scenę teatr zrobił na nas duże wrażenie. Podobał się nam zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Zachwyciły nas szerokie przeszklone korytarze, nowoczesne schody i szczególna atmosfera tam panująca.
Po zajęciu miejsc, czekaliśmy zniecierpliwieni na rozpoczęcie przedstawienia. Wielu z nas było sceptycznie nastawionych do teatru, przedkładając kino nad jego deski.
Kiedy rozbłysły światła reflektorów i na scenie pojawili się aktorzy, odczuwaliśmy prawdziwą magię teatru. Efektom świetlnym towarzyszyła oprawa muzyczna, co podobało się nam, bo piosenki pomagały zrozumieć uczucia postaci, wprowadzały odpowiedni nastrój.
Gra aktorów pełna swobody i naturalności wywołała na naszych twarzach śmiech, a innym razem zaskoczenie lub smutek. Naszym zdaniem spektakl podoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po przedstawieniu bowiem rozległy się gromkie brawa i okrzyki radości. To przedstawienie pozostanie na długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że takie wyjazdy będą częściej organizowane.
                                                                                                       Małgorzata Grabczyńska

     Zapraszamy do szkolnej biblioteki

Drodzy uczniowie!
Nasza biblioteka jest wyposażona w ponad 13 tysięcy książek!
Do Waszej dyspozycji oprócz ciekawych pozycji książkowych, są dostępne płyty DVD i sześć stale prenumerowanych czasopism. Możecie również korzystać z czytelni multimedialnej.
W księgozbiorze biblioteki znajdują się książki, które zakupiono w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z dwóch dotacji rządowych – łącznie ponad 1600 egzemplarzy! Lista zakupów uwzględniała Wasze propozycje i zainteresowania.
Wszystkie nowości są już udostępniane czytelnikom. Same hity i bestsellery! W galerii zdjęć możecie obejrzeć propozycje nowości, pozostałe znajdziecie w bibliotece.
                                                                                                                       Zapraszamy!

     Mikołajki w kinie

Mikołajki dopiero za tydzień, ale z tej okazji klasy VII a i VII c środowe przedpołudnie 29 listopada, spędziły na wycieczce. W programie było kino, a po seansie był czas na zakupy. Humory dopisywały, stąd można wnioskować, że wycieczka się udała.

     Sport szkolny - tenis stołowy

W poniedziałek 27 listopada w naszej szkole odbyły się Gminne Igrzyska w tenisie stołowym w kategorii indywidualnej dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach: klasy IV i V-VI oraz klasy VII, II i III. Zawody poprzedzone były rozgrywkami szkolnymi, podczas których wszyscy chętni uczniowie mogli walczyć o reprezentowanie naszej szkoły na zawodach gminnych. Następny etap rywalizacji to eliminacje powiatowe w Krzczonowie. Wszystkich zakwalifikowanym życzymy powodzenia.
Wyniki zawodów szkolnych i gminnych tutaj

      Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu uczniom klas 1-3 towarzyszyli w szkole mali pluszowi przyjaciele. Jesteście ciekawi? Koniecznie zajrzyjcie do naszej misiowej galerii zdjęć.
                                                                                                          Samorząd Uczniowski

     Mikołajkowy wyjazd klasy II b (oddział gimnazjalny)

W piątek, 24 listopada 2017 r. uczniowie klasy II b wyjechali w ramach Klasowych Mikołajek do Lublina do kina i na kręgle. W przedświątecznej już atmosferze spędzili wspólnie czas rywalizując w rzutach na kręgielni, a także podczas seansu kinowego, oglądając zabawną polską komedię „Listy do M. 3”. Uczniowie poznając aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, integrowali się w częściowo „nowym” zespole klasowym nawiązując właściwe relacje. Uśmiechnięci i zadowoleni wszyscy wrócili do domu.
                                                                Opiekunowie grupy Joanna Kalicka, Agnieszka Drąg

      Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na najładniejszą bombkę bożonarodzeniową. Każda ozdoba musi mieć zawieszkę umożliwiającą zawieszenie na choince oraz metryczkę zawierającą imię, nazwisko i klasę. Prace należy przynosić do 5 grudnia 2017 r. do katechetów.
                                                                                                               Zapraszamy

      Ogłoszenie!

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców) do wzięcia udziału w projekcie pt:
                                                      ,,Zdrowo nie znaczy nudno!”
Program zakłada tworzenie wspólnej książki kucharskiej z ciekawymi przepisami na zdrowe, smaczne i proste potrawy. Nasza książka będzie inspiracją dla dzieci (ale i dla dorosłych), by racjonalnie się odżywiać.
Wybrane przepisy kulinarne należy umieszczać na papierze w formacie A4. Forma wykonania pracy - dowolna. Można dodać własnoręcznie wykonany rysunek, albo zdjęcie.
Wybór menu dowolny: mogą być surówki, zupy, koktajle, dania główne. Szczególnie mile widziane zdrowe desery! Inspiracją do wyboru dań mogą być przepisy kulinarne zawarte w innych książkach kucharskich. Duży ich wybór oferuje biblioteka szkolna.
Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na wystawie, a potem złożone we wspólną księgę. Najlepsze prace zostaną nagrodzone!
Przepisy należy zgłaszać do p. Agnieszki Daśko lub do biblioteki szkolnej!
                                                                                                               Serdecznie zapraszamy!

     Andrzejki w klasie I a

23 listopada w klasie I a odbyły się klasowe andrzejki. Największą atrakcją zabawy były wróżby, w których dzieci bardzo chętnie brały udział. Z wielkim zaangażowaniem przekłuwały serca z imionami, przestawiały buty do progu i losowały zawody. Po wywróżeniu sobie przyszłości był czas na słodki poczęstunek. Miłą niespodzianką były mufinki upieczone przez jedną z mam, w których znajdowały się karteczki z wróżbami. Potem były tańce i  zabawy przy muzyce. Pomimo, że wróżby nie zawsze spełniały oczekiwania dzieci to i tak wszystkim dopisywał dobry humor.
                                                                                                                     
 Elżbieta Małecka     Jedna koza, jedno życie" - podsumowanie akcji 2017

„Jedna koza, jedno życie” - po raz siódmy. W dniach 13.11 - 15.11.2017 r. kontynuowaliśmy coroczną zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci Afryki. Celem szczególnym w tym roku było wsparcie budowy studni w Mbei w Kamerunie. Akcją zajmowali się uczniowie klasy I d i IV a, którym dziękuję za niezwykłe zaangażowanie i wytrwałość. Miło nam i doceniamy to, że w nasza akcję włączyli się nauczyciele i rodzice. Wszystkim, którzy wsparli nasz wspólny cel - DZIĘKUJEMY!!! Ofiarodawcy otrzymali pamiątkowe znaczki – logo naszej akcji. Wynik tegorocznej zbiórki to 800 zł 00 gr. Kwota została wpłacona na konto Fundacji Polskiej Raoula Follreau, która przekaże fundusze polskim misjonarkom siostrom pasjonistkom z Kamerunu Afryce. Nasz dar serca z pewnością będzie cennym wsparciem w budowie studni, a tym samym w stałym dostępie do wody pitnej dla setek dzieci i dorosłych w Afryce.
Wolontariusze akcji:
Klasa I d: Dąbrowska Maja, Dobrogowski Bartłomiej, Godula Miłosz, Godula Paweł, Jabłońska Zuzanna, Jaros Anna, Klimek Kevin, Korba Maja, Korba Miłosz, Korba Patryk, Kuropewska Weronika, Luterek Gabriela, Małek Nikola, Mańkowski Szymon, Mączka Franciszek, Nowak Zuzanna, Sprawka Aleksander, Wąsik Mateusz.
Klasa IV a:
Augustynowicz Piotr, Dyguła Alicja, Fijołek Aleksandra, Korba Julia, Kondracka Patrycja, Kosidlak Wiktoria, Nowak Agata, Paweł Mańkowski, Matysek Nelly, Pawlak Aleksandra, Pawlak Bartłomiej, Szafran Igor.
                                                                                                                  
S. Wrzesińska

     „Śniadanie ma moc”

Zdrowe, wartościowe śniadanie to podstawa udanego dnia w szkole. Dzieci z klasy I b uczyły się jak przygotować takie śniadanie. Z pomocą Świeżaków dowiedziały się jakie wartości odżywcze mają owoce i warzywa. Ułożyły piramidę zdrowego żywienia, odgrywały scenki zachęcające do jedzenia warzyw i owoców. Na zakończenie samodzielnie przygotowały zdrowe, kolorowe kanapki i koktajl owocowy. Bawiły się przy tym znakomicie. Wspólne śniadanie daje moc, ale również wiele radości.
                                                                                                                    Bożena Warda

     Na jesienne dni

Kanapkowe produkcje i owocowo-warzywne fotoplakaty w I d.

      Festiwal Piosenki Patriotycznej

18.11.2016 r. odbył się XV Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej. Naszą szkołę reprezentowała Eliza Kusy (kl. VII c). Uczennica zaprezentowała licznie zgromadzonej publiczności piosenkę tytułową z filmu o Powstaniu Warszawskim - „Miasto 44”. Została wyróżniona w kategorii III (klasy 7 szkoły podstawowej i 2,3 gimnazjum). Gratulacje!
                                                                                               opiekun - Krzysztof Mendykowski

     Turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Bychawy

18.11.2017 roku, dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie Małgorzaty Tudrujek, odbył się turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Bychawy w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kat. – do 18 lat, druga kat. – open. Rozgrywki odbywały się systemem
„do dwóch przegranych”, tzn. każdy zawodnik musiał rozegrać co najmniej dwa mecze. Spotkanie między dwoma zawodnikami rozstrzygało się po wygraniu przez jednego z nich dwóch setów (kat. do 18 lat) lub trzech setów (kat. open) do 11 punktów. Wszystkie mecze rozgrywane były w miłej i przyjaznej atmosferze, ale jak przystało na sportowe zawody, nie zabrakło emocji i zaskakujących wyników. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii zostało nagrodzonych pucharami, które zostały ufundowane przez pana Burmistrza Janusza Urbana.
Wyniki tutaj                                                       Gminny Organizator Sportu  Andrzej Miszczak

      „Bezpieczne pierwszaki”

Uczniowie klas pierwszych mieli świetną okazję, by uzupełnić, sprawdzić, utrwalić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w drodze do szkoły, a także bezpiecznych zachowań wobec różnorodnych zagrożeń np. ze strony zwierząt, osób nieznajomych. Taka niezwykła lekcja odbyła się 15.11.2017 r. w trakcie spotkania klas pierwszych z przedstawicielami bychawskiej policji panem dzielnicowym asp. szt. Merkiem Dulbasem i mł. asp. Grzegorzem Maciągiem.
Serdeczne podziękowania dla prowadzących za ciekawe i pouczające spotkanie.
                                                                                                                        S. Wrzesińska

      Sport szkolny - pływanie

W poniedziałek 13 listopada 2017 r. na krytej pływalni Zespołu Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbyły się zawody gminne w pływaniu w kategorii indywidualnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Głównym organizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy "Podkowa" działający przy naszej szkole, a patronat objął Burmistrz Bychawy, który ufundował dla wszystkich uczestników dyplomy. Wyniki tutaj

     Świętujemy niepodległość

Z  okazji zbliżającej się 99 rocznicy odzyskania  niepodległości przez  Polskę, 9  listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel.

 

      „KOZA 2017”

W dniach 13-15 LISTOPADA 2017 r.
przeprowadzimy
VII edycję akcji charytatywnej „Jedna koza, jedno życie”.
Nasza „Szkolna koza” będzie jak co roku, zbierała fundusze w postaci 1,2 i 5 złotówek na pomoc dla GŁODUJACYCH DZIECI AFRYKI
.

Tegoroczny cel zbiórki:
Fundacja Polska Raoula Follereau, z którą od 7 lat współpracuje nasza szkoła, podjęła się sfinansowania odwiertu studni głębinowej w Mbei w Kamerunie, gdzie jest już szkoła dla 282 dzieci i przedszkole dla 140 maluchów. Ośrodki te prowadzone są przez polskie misjonarki s. Kolbenę oraz s. Tomaszę ze zgromadzenia sióstr pasjonistek. W przyszłości ma być tu zbudowany ośrodek zdrowia. Najważniejszy jednak jest dostęp do wody pitnej, którą ludność miejscowa czerpie ze strumieni górskich, które czasem wysychają na długie miesiące. Przewidywany koszt realizacji projektu przekracza dziesięć tysięcy euro. Studnia będzie nosić imię „Maksymilian Kolbe”.
Wolontariusze akcji – uczniowie klasy I d i IV a, odwiedzą w tych dniach poszczególne klasy. „KOZA” będzie dyżurowała również w czasie przerw szkolnych.
Zebrane fundusze zostaną przekazane potrzebującym dzieciom Afryki poprzez Fundację Polską Raoula Follerau.

O wynikach akcji poinformujemy na stronie internetowej szkoły.
Ofiarodawcom wręczymy symboliczne znaczki z logo naszej akcji.

Zachęcamy do udziału w akcji!
                                                                         Organizatorzy akcji: klasa I d i IV a
                                                                         Opiekun akcji: Sławomira Wrzesińska

 

      Pozaszkolne sukcesy sportowe naszych uczniów

Maja od września 2017 roku jest uczennicą naszej szkoły, uczęszcza do klasy VI a. Tak mówi o sobie i swojej sportowej pasji: Nazywam się Maja Bielecka. Od 2013 roku trenuję Karate Oyama w Klubie Oyama Karate Lublin. Na treningi dojeżdżam do Lublina. Sport ten uczy mnie cierpliwości i pokory, a przede wszystkim wiary w siebie i wytrwałości w dążeniu do celu.
Moje dotychczasowe największe osiągnięcia:
I miejsce w IV Otwartym Pucharze Makroregionu Wschodniego - Lublin, 28.10.2017 r.

I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Wschodniej  - Radom 2017 r.
II miejsce w XXII Mistrzostwach Polski - Andrychów 2017 r.
II miejsce w Otwartym Pucharze Polski Wschodniej - Padew Narodowa 2016 r.
V miejsce w Otwartych Mistrzostwach Europy - Wałbrzych 2016 r.
I miejsce w II Otwartym Pucharze Polski Wschodniej - Lublin 2015 r.

Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

     Jak zostać pisarzem?

Na to i na wiele innych pytań odpowiadała dzieciom pani Zofia Stanecka dnia 6.11.2017 r. w Bibliotece Publicznej w Bychawie. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych. Ze Szkoły Podstawowej w Bychawie zaproszenie przyjęły klasy III a i II b wraz z wychowawcami.
Gość Biblioteki to autorka bestsellerowej serii ,,Basia” i wielu, wielu innych książek cieszących się niesłabnącą popularnością.
Pisarka ,,uruchomiła” wyobraźnię dzieci i przeprowadziła kreatywne warsztaty literacko – plastyczne. Uczniowie dowiedzieli się między innymi gdzie pracuje pisarz, co zrobić, by nim zostać, o czym można pisać, kiedy zacząć to robić, skąd czerpać pomysły na pisanie książek..? Odpowiedzi niejednokrotnie zaskakiwały naszych uczniów. Warto dodać, że Autorka nawiązała ciepły, pełen uśmiechu kontakt z dziećmi, okazała się nie tylko wspaniałą pisarką, ale również ilustratorką, ponadto ,,ożywiała” na kartonie niezwykłe pomysły dziecięcej fantazji.
Nie obyło się również bez wspólnej lektury i promocji nowej książki dla dzieci, a także zakupu książek Zofii Staneckiej z jej dedykacją.
Książki Zofii Staneckiej są dostępne w bibliotekach: Szkolnej i Publicznej.
Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że pracownicy Biblioteki Publicznej w Bychawie zapraszają czytelników (i nie tylko) do oglądania nowej wystawy aniołów!
                                                                                                   Elżbieta Korba, Urszula Pytlak

      Ogłaszamy konkurs!

Ogłaszamy konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej pt.: „Wybieram życie bez alkoholu”. (Format prac dowolny, technika dowolna, praca indywidualna).
Przewidziane cenne nagrody.

Kategorie wiekowe:
     Klasy I-III
     Klasy IV-VI
     Klasy VII i II-III gimn.

Prace należy składać do 21 listopada 2017 r. do pani M. Kasperek i pani A. Drąg (pedagodzy szkolni).

     Ślubowanie klas pierwszych

27 października 2017 r. w naszej szkole, odbyło się uroczyste przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności uczniowskiej czyli ślubowanie klas pierwszych.

      Turniej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

We wtorek 24 października na stadionie  w Bełżycach odbył się tap powiatowy XVIII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” podczas którego  naszych chłopców zajęła VI miejsce.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie o wynikach szkolnego etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie wzięli udział na etapie szkolnym w następujących konkursach:
1. klasy (IV – VII):
   1) polonistyczny – 1 uczeń;
   2) historyczny – 4 uczniów;
   3) z języka angielskiego – 10 uczniów;
   4) matematyczny – 16 uczniów;
2. klasy gimnazjalne (II i III):
   1) polonistyczny – 6 uczniów;
   2) biologiczny – 3 uczniów;
   3) chemiczny – 7 uczniów;
   4) z języka angielskiego – 13 uczniów;
   5) matematyczny – 7 uczniów;
   6) fizyczny – 3 uczniów;
   7) z języka francuskiego – 2 uczniów;
   8) z języka niemieckiego – 2 uczniów.
Łącznie na etapie szkolnym w konkursach wzięło udział 74 uczniów.

Do drugiego etapu konkursów zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. kl. IV – VII:
   1) historyczny:
       - Mateusz Wąsik /VII b/
       - Jakub Kostruba /VI a/
   2) matematyczny:
       - Gabriela Golik /VII a/
       - Mateusz Borowski /VII a/
       - Aleksandra Zych /VII a/
       - Mateusz Wąsik /VII b/
   3) z języka angielskiego:
       - Gabriela Golik /VII a/
       - Natalia Przybylska /VII a/
       - Gabriela Dziurda /VII c/
       - Michał Holweg /VII c/
       - Martyna Ozimek /VII d/
2. klasy gimnazjalne (II – III):
    1) polonistyczny:
       - Aleksandra Kośka /III b/

Gratulujemy uczniom sukcesów i życzymy powodzenia na II etapie.

                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie

     Zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt w Lublinie

W dniach od 9 do 13 października 2017 r. Samorząd Uczniowski prowadził w szkole zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Lublinie. Przez cały tydzień uczniowie przynosili do szkoły karmę dla zwierząt, koce oraz ręczniki. Zbiórka była prowadzona na przerwach - na korytarzu przy wejściu głównym do szkoły oraz w klasach. W czwartek 12 października 2017 r. zorganizowaliśmy dyskotekę charytatywną. Biletem wstępu na zabawę był dar rzeczowy dla schroniska. Zbiórka darów cieszyła się dużym zainteresowaniem i ofiarnością uczniów.
W imieniu zwierząt ze schroniska dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do naszej akcji.
                                                                                                       Szkolne Koło Wolontariatu

     Witaminowe sałatki w klasie II a

Z myślą o jarzynowych witaminach kl. II a postanowiła wspólnie z naszą panią oraz rodzicami zrobić sałatkę jarzynową. Wszystkie produkty przynieśli uczniowie. Sałatka składała się z: groszku, marchewki, ziemniaków, jajek, cebuli i jabłek. Wszystko kroiliśmy w kostkę, dzięki temu nauczyliśmy się posługiwać nożem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Potem wymieszaliśmy warzywa z majonezem. Po skończonej pracy posprzątaliśmy stoliki. Na koniec została najprzyjemniejsza część, jedzenie. Sałatki były pyszne i wszystkim smakowały. Dziękujemy naszej pani i ukochanym mamom za pomoc. To był bardzo miły dzień.
                                                                                               Ola i Kacper – uczniowie kl. II a

     14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 

     Sport szkolny - sztafetowe biegi przełajowe

W czwartek 12 października nad zalewem Biszcza - Żary odbyły się Rejonowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny. Dziewczęta ostatecznie zajęły IV a chłopcy VI miejsce.

      Biegi Uliczne 2017

Jesień w Powiecie Lubelskim kojarzy się wszystkim z Biegami Powiatowymi organizowanymi, co roku już od siedmiu lat. Impreza pod hasłem „Biegaj z nami” odbyła się w tym roku 8 października na trasie ulicznej Borzechów – Bełżyce. Grupa 12 uczniów: 6 dziewcząt i 6 chłopców wraz z opiekunem p. Elżbietą Głąb zebrała się w niedzielne południe, aby spędzić aktywnie czas. Wybraliśmy się do Bełżyc, przystępując do rywalizacji w biegu sztafetowym 5x600 metrów. Uroczystego otwarcia Biegów dokonał Pan Paweł Pikula - Starosta Lubelski, który bardzo serdecznie powitał wszystkich zawodników oraz przybyłych gości. Nad prawidłowym przebiegiem całej imprezy sportowej czuwał Pan Ireneusz Rapa - Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który w trakcie Biegów pełnił funkcję Sędziego Głównego. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach. W pierwszej, sztafecie 5 x 600 metrów, wzięli udział chłopcy i dziewczęta z roczników 2002, 2003, 2004 (szkoły podstawowe z  oddziałami gimnazjalnymi), w drugiej uczniowie szkół średnich, w trzeciej - samorządowcy. W sztafecie w pierwszej kategorii dziewcząt najlepszymi okazały się nasze zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, które pozostawiły za swoimi plecami dziewięć sztafet. Chłopcom niewiele zabrakło do trzeciego miejsca. Ostatecznie na mecie zameldowali się jako czwarci. Dziewczęta zajmując I miejsce, otrzymały medale oraz torby sportowe. Wszyscy przywieźliśmy pamiątkowe koszulki, przypominające nam o aktywnie spędzonej niedzieli. Gratulacje dla wszystkich!
                                                                                                                   Elżbieta Głąb

      Klasa II a w gospodarstwie agroturystycznym

3.10.2017 r. nasza klasa była na wycieczce w lesie i gospodarstwie agroturystycznym. Opiekowały się nami Pani Ela i Pani Bożenka. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od jesiennej wyprawy do lasu. Tam poznaliśmy różne gatunki zwierząt i roślin występujących w warstwach lasu: ściółce, runie leśnym, podszycie i koronach drzew wysokich. Następnie udaliśmy się do gospodarstwa. Kiedy dotarliśmy na miejsce przywitała nas Pani Gienia. Gospodyni przygotowała dla nas różne zioła, które zerwała ze swojego ogródka. Rozpoznawaliśmy je po zapachu i smaku. Następnie samodzielnie uczyliśmy się sadzić lawendę. Kolejnym punktem były zabawy przy muzyce i pląsy jak również wspólny posiłek – ciepła herbatka i kiełbaska z bułeczką. Po krótkim odpoczynku przyszedł czas na spotkanie ze zwierzątkami. Widzieliśmy kucyka, alpakę, świnki, gęsi, psy, koty i pawie. Niestety nasza wizyta w gospodarstwie szybko się skończyła. Podziękowaliśmy właścicielce za mile spędzony czas i z piosenką na ustach wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy Pani Eli i Pani Bożence za opiekę nad nami.
                                                                           Ksawery i Zuzanna – uczniowie klasy II a

     Sport szkolny - sztafetowe biegi przełajowe

W poniedziałek 2 października odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Obie nasze drużyny zajęły I miejsce.
W czwartek 5 października w Bychawie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Naszą szkołę i gminę reprezentowały w tym roku cztery drużyny. Drużyna chłopców w kat. klas IV-VI i drużyna dziewcząt w kat. klas VII, II i III zajęły drugie miejsce i tym samym zakwalifikowały się do zawodów rejonowych, które odbędą się 12 października. Gratulacje!

        Dzień Chłopaka w klasie I c
Dzień Chłopaka w klasie I c obchodzono bardzo wesoło. Tego dnia dziewczynki  zaśpiewały chłopcom „sto lat” i złożyły życzenia, po czym nastąpiło wręczenie niespodzianek. Nie zabrakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i wspaniałe prezenty, które na twarzach zarówno chłopców, jak i dziewczynek wywołały wiele radości. Wszystkim dopisywał dobry humor i towarzyszyła świetna zabawa.
                                                                                                                     wych. Dorota Drążek

      
      Informacja dla rodziców!


W środę 4 października 2017 roku odbędą się konsultacje dla rodziców, od godziny 1600 do 1700. Zapraszamy.

     Sport szkolny - biegi przełajowe

W piątek 29 września 2017 r. odbyły się zawody szkolne w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w kategorii klas IV-VI oraz VII szkoły podstawowej i II-III oddziałów gimnazjalnych. Wyniki tutaj

     Drugoklasiści na wycieczce po okolicy

W czwartek 28.09.2017 r. klasy II b i II c były na wycieczce po najbliższej okolicy. Spacer rozpoczęliśmy alejkami pobliskiego parku. Następnie przeszliśmy drogą wśród łąk nad zalewem. Podczas wycieczki obserwowaliśmy zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, rozpoznawaliśmy drzewa, krzewy i rośliny zielne. W drodze powrotnej zbieraliśmy kolorowe liście, kasztany i żołędzie. Z przyniesionych jesiennych skarbów urządziliśmy w klasach wystawki.
                                                                                                Małgorzata Rapa, Anna Rymarz

      Informacja dla rodziców!


29.09.2017 r. (piątek)  o  godzinie  16.00  odbędzie  się  zebranie  Dyrektora  Szkoły
z przedstawicielami Rady Rodziców poszczególnych oddziałów. Prosimy o niezawodne przybycie.

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 4 września 2017 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

      Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2017/2018


Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z klas I – VII zakupuje szkoła
w ramach dotacji.
Rodzice zakupują podręczniki i ćwiczenia z religii zgodnie z poniższym wykazem:
Wykaz podręczników z religii TUTAJ

      Wyprawka dla uczniów klas I


Blok techniczny A 4 – 2 szt.
Papier kolorowy A 4 – 2 szt.
Plastelina – 1 szt.
Farby plakatowe
Kubek na wodę
2 pędzle – gruby i cienki
Kredki bambino zwykłe i w drewnianej oprawie
Ołówek miękki – 2 szt.
Nożyczki zgodne z lateralizacją
Klej w sztyfcie
Zeszyt w 3 linie – 2 szt. – kolorowe linie
Zeszyt w kratkę – 3 szt.
Pióro na naboje (zwykłe)
Temperówka
Gumka
Piórnik
Chusteczki higieniczne – 4 szt.
Papier toaletowy – 4 szt.
Ręczniki papierowe – 2 szt.

Do pobrania tutaj

     

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7