Bychawa, 28 luty 2024 r.

Rodzice uczniów Szkoty Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie

     Pragnę poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu: „Dobry start w przyszłość — wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”.

     Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i zakłada organizację: zajęć dodatkowych, zajęć rozwijających zainteresowanie naukami ścisłymi, szkolenia dla nauczycieli i doposażenie szkoły.

Zajęcia dodatkowe:

 • Spotkanie z królową (matematyka)
 • Matematyczne gry i zabawy
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język obcy
 • Laboratorium kodowania
 • Zagrajmy! (zaj. sportowe)
 • Projekt edukacyjny
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

Zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi:

 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernika
 • Półkolonie z robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe
 • Festiwal nauki
 • Laboratorium STEAM

Wartość projektu to 882 005,63 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 793 055,63 zł. Projekt realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FES+), ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dotyczącej naboru nr FELU.10,03-lZ.00-002/23, zaś celem głównym projektu jest wyrównanie dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego.

Serdecznie zachęcam uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych a rodziców do wspierania działań podejmowanych w ramach projektu „Dobry start w przyszłość — wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”. Mam nadzieję, że realizacja projektu stworzy uczniom słabszym szanse na poszerzenie posiadanej wiedzy, co w konsekwencji umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych, a uczniom zdolnym umożliwi rozwijanie pasji naukowych, jak również pozwoli w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe.

Obecnie trwają prace organizacyjne nad projektem „Dobry start w przyszłość — wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie” w tym związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na organizację i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz na dostawę pomocy dydaktycznych.

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy

 

„Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”. Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

„Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”. Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 » Gmina Bychawa – czytaj więcej o projekcie