Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Program umożliwia stworzenie w Twojej szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie otrzymała środki z Rządowego  programu „Aktywna Tablica”. Łączna kwota, za którą zakupiono sprzęt wyniosła 43.750 złotych. W ramach środków zakupiono między innymi: monitor interaktywny wraz z interaktywną podłogą, laptop oraz specjalistyczne programy edukacyjne do terapii logopedycznej, do zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć rewalidacji indywidualnej.