Nasze działania:

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie dotycząca imienia Polski Niepodległej dla Szkoły Podstawowej w Bychawie

  2. „Sztandar mojej szkoły”  – konkurs 

  3. Konkurs: ,, Wyślij życzenia dla Marszałka Józefa Piłsudskiego”

  4. Wielki konkurs na hymn szkoły !

  5. Podsumowanie konkursu plastycznego „Sztandar Mojej Szkoły”

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie z dumą i ogromną radością informują, że nasza społeczność rozpoczyna działania, których finałem będzie nadanie imienia szkole.

Zespół ds. nadania imienia szkole opracował:

  1. Procedurę wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Bychawie
  2. Harmonogram działań przygotowawczych związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Bychawie

Kandydaci na patrona Szkoły Podstawowej w Bychawie:

Emilia Plater – zobacz

Mikołaj Pilecki – zobacz

Polski Niepodległej – zobacz

WYBRALIŚMY PATRONA

We wrześniu tego roku szkolnego w naszej szkole przeprowadzono wybory na patrona.
Prawo do decydowania mieli wszyscy członkowie społeczności szkolnej.

Oto wyniki!


Jak głosowali rodzice?
Polska Niepodległa – 222 głosy,
Emilia Plater – 58 głosów,
Mikołaj Pilecki – 127 głosów.

Jak głosowali uczniowie?
Polska Niepodległa – 315 głosów,
Emilia Plater – 94 głosy,
Mikołaj Pilecki – 95 głosów.

Jak głosowali nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni?
Polska Niepodległa – 51 głosów,
Emilia Plater – 3 głosy,
Mikołaj Pilecki – 5 głosów.

Łączna liczba głosów:
Polska Niepodległa – 588 głosów,
Emilia Plater – 155 głosów,
Mikołaj Pilecki – 227 głosów. 

Polska Niepodległa

została wybrana na patrona Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Close Menu