Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka szkolna

Opiekę pielęgniarską sprawuje piel. dypl. Renata Płaza

 czynne
wtorek, środa, czwartek w godzinach 8.00 – 14.00

Opiekę lekarską sprawują lekarze rodzinni.

Zadania związane z opieką nad uczniami:

1. Testy przesiewowe polegające na następnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad i postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatkowego wyniku testu przesiewowego.
2. Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia).
3. Profilaktyka próchnicy zębów (fluoryzacja).
4. Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
5. Obowiązkowe szczepienia ochronne.
6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.