Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

– język polski – 6 stanin;

– matematyka – 6 stanin;

– język angielski – 5 stanin;

– język niemiecki – 7 stanin.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Do diagnozy przystąpiło 77 uczniów klas ósmych uczących się w czterech oddziałach:

A – 20 uczniów, B – 17 uczniów, C – 23 uczniów, D – 17 uczniów.

Język polski

ODDZIAŁŚREDNI WYNIK w pkt. (50 pkt. max.)ŚREDNI WYNIK w %ŚREDNI WYNIK - zadania zamknięte ŚREDNI WYNIK krótkiej odpowiedzi
A290.580.6temat 73%, język 50%
B35.50.710.61temat 79%, język 59%
C33.50.670.6temat 83%, język 30%
D31.50.630.49temat 59%, język 29%
SZKOŁA32.50.6557.5%temat 71, 5%, język 34%

Rozstęp wyników dla szkoły: 4 pkt. – 49 pkt.

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).

Dwie klasy VIII (VIII B i VIII C) uzyskały wynik wyższy niż wynik szkoły, a trzy klasy VIII (B, C i D) wynik porównywalny lub wyższy z wynikiem ogólnopolskim (63%).

Wynik szkoły (65%) jest taki sam jak wynik gminy (65%)  i nieco wyższy niż wynik powiatu (64%), województwa (64%) i wynik ogólnopolski (63%).

Język angielski

Do egzaminu przystąpiło 75 uczniów klas ósmych.

Za wszystkie wykonane zadania łącznie uczniowie mogli uzyskać 60 pkt.

Łatwość testu dla szkoły – 0,52.

Wyniki w tabelce podane są w procentach:

KlasaPISANIECZYTANIESŁUCHANIEŚRODKI JĘZYKOWEFUNKCJE JĘZYKOWETEST
VIII A275143404844
VIII B566448506057
VIII C556554505456
VIII D455747455550
Szkoła465948465452
Populacja- miasta do 20 tys. mieszkańców56
 
Dwie klasy VIII ( B i C) uzyskały wynik wyższy niż szkoły, ale wynik szkoły i klas ósmych jest niższy niż wynik ogólnopolski (59%). Wynik szkoły (52%) jest wyższy niż wynik gminy (49%), ale niższy niż wynik powiatu ( 57%), województwa (56%)  i wynik ogólnopolski (59%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 5 pkt. – 60 pkt.

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 5 (średni).

Język niemiecki

Do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego przystąpiły dwie osoby.

Średni wynik szkoły to 33 pkt, – 55 % i jest on wyższy od wyniku powiatu (42%), województwa (49%) i wyniku ogólnopolskiego (42%).

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 7 (wysoki).

Najwyższy wynik to 46 pkt., – 78% a najniższy 24 pkt., – 40%  (max. 60 pkt.).

Matematyka

KlasaWynik punktowyWynik procentowyŁatwośćRozstęp
VIII a13.80.460.464 - 30
VIII b12.90.430.434 - 29
VIII c14.10.470.471 - 26
VIII d12.90.430.433 - 25
Szkoła13.50.450.451 - 30

Wynik ogólnopolski egzaminu to 45% punktów możliwych do zdobycia , czyli tyle ile wyniósł wynik naszej szkoły. W skali staninowej jest to to stanin 6 czyli wyżej średni, wśród  wszystkich piszących. 

Klasa VIII a i VIII c osiągnęły wynik wyższy niż wynik szkoły i ogólnopolski, klasy VIII b i VIII d jednakowy wynik nieznacznie niższy od wyniku szkoły.

Wynik szkoły (45%) jest nieco niższy niż wynik gminy (47%) i powiatu ( 46%), ale wyższy niż wynik województwa (44%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 1pkt. – 30 pkt.

Close Menu