Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r.

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:  języka polskiego,  matematyki i języka angielskiego.

Do każdej części egzaminu  przystąpiło 66 uczniów klas ósmych uczących się w trzech oddziałach: A – 22 uczniów, B – 22 uczniów, C – 22 uczniów, troje ósmoklasistów było obywatelami Ukrainy.

Język polski

ODDZIAŁ

ŚREDNI WYNIK KLASY W %

ROZSTĘP WYNIKÓW (min. – maks. pkt.)

MODALNA (najpopularniejszy wynik pkt.)

A

77 %

9 – 43

27

B

67 %

1 – 42

34

C

65 %

7 – 41

34

SZKOŁA

70 %

1 – 43

27

 

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).

Wynik szkoły (70%) jest wyższy niż wynik województwa (67%) i wynik kraju (66%), natomiast nieznacznie niższy od wyniku powiatu (71 %).

Najwyższy wynik uzyskany w szkole to 43 punkty (96%), a najniższy wynik to 1 punkt (2%).

W oddziale A wystąpiło 21 zadań łatwych (powyżej 70%), z tego 5 zadań uczniowie tego oddziału opanowali w maksymalnym stopniu (100% poprawności rozwiązania zadań). Wynik w skali staninowej dla oddziału A to stanin 8 (bardzo wysoki).

Matematyka

Klasa

Wynik punktowy

Wynik procentowy

 Łatwość

Rozstęp

VIII A

15,25

61

0,61

3 – 24

VIII B

15

60

0,6

3 – 25

VIII C

14,5

58

0,58

2 – 25

Szkoła

15

60

0,60

2 – 25

 

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).Wynik szkoły jest wyższy od wyniku powiatu (56%),  województwa (53%) i kraju (53%). Wynik oddziału A w skali staninowej to stanin 7 (wysoki).

Rozstęp wyników dla szkoły: 2 – 25 pkt.

Najwyższy wynik 25 pkt., maksymalny (100%) –  uzyskało 3 uczniów (kl. VIII B – 1 uczeń, kl. VIII C – 2 uczniów).

Język angielski

Wyniki są podane w procentach:

KLASA

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

ŚREDNI WYNIK TESTU

VIII A

66

65

71

56

29

67

VIII B

63

62

58

45

24

56

VIII C

63

73

75

58

29

69

Szkoła

64

67

68

53

27

64

 

Wynik szkoły w skali staninowej  to stanin 5 (średni). Wynik szkoły (64%) jest taki sam jak wynik województwa (64%) i nieznacznie niższy od wyniku powiatu (65%)  i  kraju                (66%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 3 – 55 pkt.

Najwyższy wynik 55 pkt., maksymalny (100%) uzyskał jeden uczeń z oddziału A.                           

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r.
Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Do każdej części egzaminu przystąpiło 82 uczniów klas ósmych uczących się w czterech oddziałach: A – 17 uczniów, B – 23 uczniów, C – 23 uczniów i D – 19 uczniów.

Z przyczyn zdrowotnych jeden uczeń z oddziału A napisał powtórnie egzamin z j. angielskiego dnia 15 czerwca br.

Język polski

ODDZIAŁ

ŚREDNI WYNIK KLASY w %

ROZSTĘP WYNIKÓW
(min. – maks., pkt.)

MODALNA
(najpopularniejszy
wynik pkt.)

A

71 %

15 – 41

33

B

54 %

8 – 40

35

C

62 %

11 – 41

33

D

56 %

2 – 39

31

SZKOŁA

60 %

2 – 41

33

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 5 (średni).

Średni wynik szkoły (60%) jest taki sam jak wynik gminy (60%) i kraju (60%), ale niższy od wyniku powiatu (64%) i województwa (61%).

Klasa VIII A (71%) uzyskała wynik wyższy niż wynik szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju (stanin 8 – bardzo wysoki).

Rozstęp wyników dla szkoły: 2 – 41 pkt.

Mediana (liczba środkowa) – 29 pkt. (64%).

Język angielski

Wyniki są podane w procentach:

Klasa

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

ŚREDNI WYNIK

TESTU

VIII A

56

64

55

46

38

51

VIII B

57

62

61

53

49

56

VIII C

60

74

38

52

52

56

VIII D

64

58

59

51

41

53

Szkoła

59

65

53

50

45

54

Egzamin ósmoklasisty był dla uczniów umiarkowanie trudny. Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 4 (niżej średni). Wynik szkoły (54%) jest taki sam jak wynik gminy (54%), ale niższy niż wynik powiatu (64%), województwa (64%) i kraju (67%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 1 – 55 pkt.

Mediana (liczba środkowa) – 30 pkt. (55%).

Najwyższy wynik 55 pkt., maksymalny (100%), uzyskało czworo uczniów: VIII B – 3 uczniów i VIII D – 1 uczeń.

Matematyka

Klasa

Wynik punktowy

Wynik procentowy

Łatwość

Rozstęp

VIII A

11

43

0,43

3 – 23

VIII B

15

59

0,59

3 – 25

VIII C

13

53

0,53

3 – 25

VIII D

15

59

0,59

4 – 25

Szkoła

14

54

0,54

3 – 25

 

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 5 (średni). Wynik szkoły jest taki sam dla gminy (54%), ale niższy od wyniku powiatu (59%), województwa (56%) i kraju (57%). Uczniowie klasy VIII B i VIII D uzyskali średni wynik (59%) równy wynikowi powiatu, ale wyższy od wyniku szkoły, województwa i kraju (stanin 6 – wyżej średni).

Rozstęp wyników dla szkoły: 3 – 25 pkt.

Mediana (liczba środkowa) – 13 pkt. (52%).

Najwyższy wynik 25 pkt., maksymalny (100%), uzyskało 3 uczniów, po jednym z oddziału B, C i D.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja  2021 r. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:  języka polskiego,  matematyki i języka angielskiego. Do każdej części egzaminu  przystąpiło 75 uczniów klas ósmych uczących się w trzech oddziałach: A – 26 uczniów, B – 26 uczniów i C – 23 uczniów.

Język polski

Oddział

Średni wynik klasy w %

Rozstęp wyników(min. – maks. pkt.)

Modalna (najpopularniejszy wynik pkt.)

A

52 %

9 – 39

28

B

62 %

6 – 40

30

C

76 %

22-42

40

SZKOŁA

63 %

6 – 42

27

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).
Wynik szkoły (63%) jest taki sam jak wynik gminy (63%)  i wyższy niż wynik powiatu (62%), województwa (61%) i kraju (60%).
Klasa VIII C  (76%) uzyskała wynik wyższy niż wynik szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju (stanin 9 – najwyższy).
Rozstęp wyników dla szkoły: 6 – 42 pkt.

Język angielski
Wyniki są podane w procentach:

Klasa

Rozumienie ze słuchu

Znajomość funkcji językowych

Rozumienie tekstów pisanych

Znajomość środków językowych

Wypowiedź pisemna

Średni wynik

Testu

VIII A

49

77

65

42

47

55

VIII B

54

76

67

43

52

58

VIII C

59

79

73

51

61

64

Szkoła

54

77

68

45

53

59

Wynik szkoły  w skali staninowej  to stanin 5 (średni). Wynik szkoły (59%) jest wyższy niż  wynik gminy (54%), ale niższy niż wynik powiatu (63%), województwa (63%)  i  kraju  (66%).
Rozstęp wyników dla szkoły: 3 – 55 pkt.

Matematyka

Klasa

Wynik punktowy

Wynik procentowy

Łatwość

Rozstęp

VIII A

12

48

0,48

5 – 25

VIII B

11

44

0,44

3 – 25

VIII C

14

58

0,58

3 – 25

Szkoła

12

50

0,50

3 – 25

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).Wynik szkoły (50%)  jest wyższy od wyniku gminy (46%), powiatu (47%),  województwa (47%)  i kraju (47%). Klasa VIII C uzyskała średni wynik (58%) wyższy od wyniku szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju (stanin 7-wysoki).
Rozstęp wyników dla szkoły: 3 – 25 pkt.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

– j. polski – 6 stanin

– j. angielski – 4 stanin

– matematyka – 4 stanin

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.

Do egzaminu  przystąpiło 55 uczniów klas ósmych uczących się w dwóch oddziałach:

A – 27 uczniów, B – 28 uczniów.

Język polski

ODDZIAŁ

ŚREDNI WYNIK KLASY W %

ŚREDNI WYNIK
– zadania zamknięte

ŚREDNI WYNIK
– krótkiej odpowiedzi

A

51 %

58 %

temat 63%, język 33%

B

70 %

75 %

temat 73%, język 61%

SZKOŁA

61 %

  67, 5%

temat 68%, język 47%

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).

 Wynik szkoły (61%) jest taki sam jak wynik gminy (61%)  i nieco niższy niż wynik powiatu (62%). Natomiast wynik szkoły jest wyższy niż województwa (60%) i wynik ogólnopolski (59%).

Klasa VIII B  (70 %) uzyskała wynik wyższy niż szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju.

Rozstęp wyników dla szkoły: 4 – 44 pkt.

Język angielski

Wyniki są podane w procentach:

Klasa

Wypowiedź pisemna

Rozumienie
tekstów pisanych

Rozumienie ze słuchu

Znajomość środków językowych

Znajomość funkcji językowych

TEST

VIII A

40

49

41

35

45

43

VIII B

44

55

46

33

53

47

Szkoła

42

52

44

34

49

45

Egzamin ósmoklasisty był dla ósmoklasistów bardzo trudny. Wynik szkoły w skali staninowej  to stanin 4 (niżej średni). Wynik szkoły (45 %) jest  jednakowy z wynikiem gminy (45 %) ale niższy niż wynik powiatu (51 %), województwa (52 %)  i  kraju (54 %).

Uczniowie klasy VIII b uzyskali wyniki wyższe niż uczniowie klasy VIII a.

Najwyższe wyniki uzyskano w obszarze: rozumienia tekstów pisanych – wynik dla szkoły (52 %).

Jedynie w obszarze „ rozumienie tekstów pisanych” ósmoklasiści opanowali wiadomości i umiejętności w stopniu zadawalającym, pozostałe obszary zostały opanowane w stopniu niskim.

Rozstęp wyników dla szkoły: 5  – 60 pkt.

Matematyka

Klasa

Wynik punktowy

Wynik procentowy

 Łatwość

Rozstęp

VIII a

11,1

37%

0,37

2 – 30

VIII b

12,3

41%

0,41

3 – 28

Szkoła

11,7

  39%

0,39

2 – 30

 

Wynik naszej szkoły w skali staninowej to stanin 4 (niżej średni).Wynik szkoły jest jednakowy z wynikiem gminy (39%) ale niższy niż wynik powiatu (48%),  województwa (46%) i kraju (46%). Klasa VIII b (41%) uzyskała średni wynik wyższy od wyniku szkoły i gminy.

Rozstęp wyników dla szkoły: 2 – 30 pkt.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

– język polski – 6 stanin;

– matematyka – 6 stanin;

– język angielski – 5 stanin;

– język niemiecki – 7 stanin.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Do diagnozy przystąpiło 77 uczniów klas ósmych uczących się w czterech oddziałach:

A – 20 uczniów, B – 17 uczniów, C – 23 uczniów, D – 17 uczniów.

Język polski

ODDZIAŁŚREDNI WYNIK w pkt. (50 pkt. max.)ŚREDNI WYNIK w %ŚREDNI WYNIK - zadania zamknięte ŚREDNI WYNIK krótkiej odpowiedzi
A290.580.6temat 73%, język 50%
B35.50.710.61temat 79%, język 59%
C33.50.670.6temat 83%, język 30%
D31.50.630.49temat 59%, język 29%
SZKOŁA32.50.6557.5%temat 71, 5%, język 34%

Rozstęp wyników dla szkoły: 4 pkt. – 49 pkt.

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 6 (wyżej średni).

Dwie klasy VIII (VIII B i VIII C) uzyskały wynik wyższy niż wynik szkoły, a trzy klasy VIII (B, C i D) wynik porównywalny lub wyższy z wynikiem ogólnopolskim (63%).

Wynik szkoły (65%) jest taki sam jak wynik gminy (65%)  i nieco wyższy niż wynik powiatu (64%), województwa (64%) i wynik ogólnopolski (63%).

Język angielski

Do egzaminu przystąpiło 75 uczniów klas ósmych.

Za wszystkie wykonane zadania łącznie uczniowie mogli uzyskać 60 pkt.

Łatwość testu dla szkoły – 0,52.

Wyniki w tabelce podane są w procentach:

KlasaPISANIECZYTANIESŁUCHANIEŚRODKI JĘZYKOWEFUNKCJE JĘZYKOWETEST
VIII A275143404844
VIII B566448506057
VIII C556554505456
VIII D455747455550
Szkoła465948465452
Populacja- miasta do 20 tys. mieszkańców56
 
Dwie klasy VIII ( B i C) uzyskały wynik wyższy niż szkoły, ale wynik szkoły i klas ósmych jest niższy niż wynik ogólnopolski (59%). Wynik szkoły (52%) jest wyższy niż wynik gminy (49%), ale niższy niż wynik powiatu ( 57%), województwa (56%)  i wynik ogólnopolski (59%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 5 pkt. – 60 pkt.

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 5 (średni).

Język niemiecki

Do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego przystąpiły dwie osoby.

Średni wynik szkoły to 33 pkt, – 55 % i jest on wyższy od wyniku powiatu (42%), województwa (49%) i wyniku ogólnopolskiego (42%).

Wynik szkoły w skali staninowej to stanin 7 (wysoki).

Najwyższy wynik to 46 pkt., – 78% a najniższy 24 pkt., – 40%  (max. 60 pkt.).

Matematyka

KlasaWynik punktowyWynik procentowyŁatwośćRozstęp
VIII a13.80.460.464 - 30
VIII b12.90.430.434 - 29
VIII c14.10.470.471 - 26
VIII d12.90.430.433 - 25
Szkoła13.50.450.451 - 30

Wynik ogólnopolski egzaminu to 45% punktów możliwych do zdobycia , czyli tyle ile wyniósł wynik naszej szkoły. W skali staninowej jest to to stanin 6 czyli wyżej średni, wśród  wszystkich piszących. 

Klasa VIII a i VIII c osiągnęły wynik wyższy niż wynik szkoły i ogólnopolski, klasy VIII b i VIII d jednakowy wynik nieznacznie niższy od wyniku szkoły.

Wynik szkoły (45%) jest nieco niższy niż wynik gminy (47%) i powiatu ( 46%), ale wyższy niż wynik województwa (44%).

Rozstęp wyników dla szkoły: 1pkt. – 30 pkt.