Kalendarium roku szkolnego 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Bychawie

 

Lp

Nazwa wydarzenia

Termin

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 września 2019r.

Dyrekcja Szkoły

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły, ustalenie kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020, wnioski o nagrodę dyrektora i burmistrza.

11 września 2019r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

 

3.

Spotkanie dyrekcji Szkoły z przewodniczącymi zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej

 

11 września 2019r.

godz. 16.00 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

przewodniczący zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

13 września 2019r.(piątek)

godz. 16.00 kl. I-IV,

godz. 17.00 kl. V-VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

5.

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców Szkoły – wybory uzupełniające do Zarządu Rady Rodziców Szkoły, uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

17 września 2019r.

godz. 16.30 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły,

M. Kasperek, A. Drąg

Rada Rodziców Szkoły

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej –zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, uchwalenie organizacji doskonalenia zawodowego na okres od 2.09. 2019 r. do 31.12.2019 r., zaopiniowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, przedstawienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

25 września 2019r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

7.

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły.

30 września 2019r.

 

Dyrekcja Szkoły

PAŹDZIERNIK

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.

 

2 października 2019r. godz. 16.00 (środa)

Wszyscy nauczyciele

3.

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców Szkoły, Samorządem Uczniowskim i przewodniczącymi zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej – przedstawienie planów pracy przez przewodniczących zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej; zaopiniowanie planu finansowego szkoły.

2 października 2019r.

godz. 17.00(środa)

Dyrekcja Szkoły,

B. Warda, J. Kalicka, A. Dziurda-Multan, M. Miszczak, J. Stoczkowska, Z. Milanowski, D. Piskorska, Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Szkoły

4.

Dzień Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

14 października 2019r.

 

Dyrekcja Szkoły,

wszyscy nauczyciele

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Dydaktyka medialna – zastosowanie TIK w pracy”.

15 października 2019r.

Dyrekcja Szkoły, zainteresowani nauczyciele

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej – dostosowanie wymagań egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, zaopiniowanie planu finansowego szkoły

Szkolenie – „Emisja głosu”.

23 października 2019r.

godz. 14.30 (środa)

 

Dyrekcja Szkoły, Agnieszka Drąg

7.

Pasowanie uczniów klasy pierwszej.

25 października 2019r.

godz. 10.00 (piątek)

Dyrekcja Szkoły,

Bożena Szwałek,

Małgorzata Rapa,

Anna Rymarz

8.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

31 października 2019r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły

LISTOPAD

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.

6 listopada 2019r.

godz. 16.00 (środa)

Wszyscy nauczyciele

3.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

12 listopada 2019r. (wtorek)

Dyrekcja Szkoły

4.

Szkolenie – „ Stop cyberprzemocy – bezpieczeństwo uczniów w sieci”.

13 listopada 2019r.

godzina 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

5.

Apel z okazji 11-Listopada – odzyskania przez Polskę niepodległości.

14 listopada 2019r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

A. Siek, K. Mendykowski

6.                                  

Zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

27 listopada 2019r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

GRUDZIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli. „Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z energetykami i papierosami.”

4 grudnia 2019r.

(środa)

godz. 16.00 kl. V-VIII,

godz. 17.00 kl. I-IV

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

3.

Mikołajki szkolne.

6 grudnia 2019r.

Rada Rodziców Szkoły

4.

Jasełka szkolne

17 grudnia 2019r.

(wtorek)

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej    kl. III

B. Warda, S. Wrzesińska

5.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2019r. –

1 stycznia 2020r.

 

STYCZEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Ferie zimowe.

13 – 24 stycznia 2020r.

 

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja wyników nauczania i zachowania uczniów za I półrocze.

29 stycznia 2020r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

4.

Koniec I półrocza.

31 stycznia 2020r.

 

LUTY

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w I półroczu, przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

3 lutego 2020r.

godz. 14.30 (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

3.

Targi edukacyjne.

5 lutego 2020 r. (środa)

Wicedyrektorzy

M. Kasperek

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

5 lutego 2020r. (środa)

godz. 16.00 kl. I-IV,

godz. 17.00 kl. V-VIII

 

Dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

5.

Dzień Karnawału Szkolnego

18 lutego 2020r. (wtorek)

kl. I-III godz. 9.00 – 11.00

kl. IV-VI godz. 16.00 – 19.00

19 lutego 2020r. (środa)

kl. VII-VIII godz.16 – 19.00

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców Szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele

MARZEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty.

4 marca 2019r.

godz. 14.30 (środa)

 

Dyrekcja Szkoły

3.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.

4 marca 2019r.

godz. 16.00 (środa)

 

Wszyscy nauczyciele

KWIECIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.

1 kwietnia 2020r.

godz. 16.00 (środa)

Wszyscy nauczyciele

3.

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 kwietnia 2020r.

 

4.

Odprawa zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty.

20 kwietnia 2020r.

godz. 14.30 (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Egzamin ósmoklasisty

21,22,23 kwietnia 2020r.(dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII)

Dyrekcja Szkoły

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

29 kwietnia 2020r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

30 kwietnia 2020r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły

MAJ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

4 maja 2020r.

(poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

3.

Apel z okazji Święta 3 – Maja

5 maja 2020r.

Dyrekcja Szkoły

E. Kaźmierak,

K. Mendykowski

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

6 maja 2020r. (środa)

godz. 16.00 kl. V-VIII,

godz. 17.00 kl. I-IV

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

CZERWIEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Spotkanie dyrekcji Szkoły z przewodniczącymi zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej

 

3 czerwca 2020r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły, przewodniczący zespołów działających

w ramach Rady Pedagogicznej

3.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.

3 czerwca 2020r.

godz. 16.00 (środa)

Wszyscy nauczyciele

4.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

12 czerwca 2020r.(piątek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – roczna i końcowa klasyfikacja wyników nauczania i zachowania uczniów za rok szkolny 2019/2020.

19 czerwca 2020r.

godz. 16.00 (piątek)

 

Dyrekcja Szkoły

6.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019.

26 czerwca 2020r. (piątek)

Dyrekcja Szkoły

Magdalena Miszczak, Jarosław Wilczyński

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

30 czerwca 2020r.

godz. 10.00 (wtorek)

 

Dyrekcja Szkoły

8.

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców Szkoły,                 Samorządem Uczniowskim i przewodniczącymi zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020

30 czerwca 2020r.

godz. 16.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły, przewodniczący zespołów działających

w ramach Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców Szkoły

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej oraz ogólnych wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2019/2020.

25 – 31 sierpnia 2020r.

godz. 10.00

 

Dyrekcja Szkoły

10.

Ferie letnie.

27 czerwca –

31 sierpnia 2020r

 

Opracowanie:

Małgorzata Tudrujek – dyrektor

Renata Kryska – wicedyrektor

Justyna Pawlik – wicedyrektor

Close Menu