Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

INFORMACJA

 1. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który ukończy 10 lat w dniu egzaminu.
 2. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
 3. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna.
 4. Arkusz zaliczeń można pobrać tutaj lub odebrać osobiście u nauczyciela techniki.
 5. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do nauczyciela techniki.
 6. Uczeń, który nie oddał w terminie podpisanego arkusza zaliczeń, nie zostanie dopuszczony do egzaminu!

 EGZAMIN TEORETYCZNY:

 1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu rozwiązywanego na stronie www składającego się z 25 pytań.
 2. Uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
 3. Egzamin teoretyczny odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
 4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy.
 5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

 EGZAMIN PRAKTYCZNY:

 1. Egzamin praktyczny przewidziany jest na początku czerwca. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
 2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
 3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.
 4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze szkolnym.
 5. Egzamin praktyczny odbędzie się na placu szkolnym.

 ODBIÓR KARTY ROWEROWEJ:

 1. Opisane zdjęcie do karty rowerowej należy dostarczyć do pani sekretarki.
 2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
 3. Karty rowerowe można odebrać w sekretariacie szkoły.

NAUKA
Próbne testy na kartę rowerową (zakładka testy na kartę rowerową)

Znaki drogowe dla rowerzystówwłasność: https://cloud-4.edupage.org/cloud/ZNAKI__DROGOWE_.pdf?z%3AYizosJtrPOVY8DkSvMJDqsehM%2FmRp5zzT2pmLJs9IHhUq00QHCVVLn0IovAOHsCgwerzystów – 

Do pobrania