Informacje dla rodziców

Informujemy, że loginy do kont rodziców w dzienniku elektronicznym Librus Synergia,  rodzice mogą odbierać wyłącznie osobiście podczas comiesięcznych konsultacji.

       Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów – TUTAJ

Zmiany w statucie szkoły

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie została podjęta uchwała w sprawie zmian w statucie szkoły. Treść uchwały tutaj

Wyprawka dla uczniów klas I

Blok techniczny A 4 – 2 szt.
Papier kolorowy A 4 – 2 szt.
Plastelina – 1 szt.
Farby plakatowe
Kubek na wodę
2 pędzle – gruby i cienki
Kredki bambino zwykłe i w drewnianej oprawie
Ołówek miękki – 2 szt.
Nożyczki zgodne z lateralizacją
Klej w sztyfcie
Zeszyt w 3 linie – 2 szt. – kolorowe linie
Zeszyt w kratkę – 3 szt.
Pióro na naboje (zwykłe)
Temperówka
Gumka
Piórnik
Chusteczki higieniczne – 4 szt.
Papier toaletowy – 4 szt.
Ręczniki papierowe – 2 szt.

Informacja dotycząca podręczników
na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii dla klas I – VIII obowiązujących w roku szkolnym: 2019/2020 – tutaj

*Aktualizacja w dniu 20.08.2019 r.

Wzór opinii lekarskiej o ograniczonych/braku możliwości uczestniczenia  ucznia w zajęciach wychowania fizycznego/komputerowych
pobierz

Informacja dla rodziców dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej w Bychawie

Fragment ze Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie
Art. 41 ust.10 pkt. 6

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dziecka ze szkoły i przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania):

a) odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek (wyznaczone miejsca do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie);
b) zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat;
c) na początku roku szkolnego rodzice uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym);
d) rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły lub innych objętych opieką świetlicową wypełniają kartę zgłoszenia do świetlicy, w której określają czas pobytu dziecka w świetlicy i osoby upoważnione do jego odbioru;
e) zapisy w § 41 ust. 10 pkt 6 litera a-c dotyczą również uczniów objętych dowożeniem, dla których zorganizowana opieka kończy się w momencie opuszczenia przez dziecko autobusu na przystanku (wyznaczonym miejscu do wysiadania);
f) w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
g) w sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja;
h) w przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

Close Menu