Obiady w stołówce szkolnej

I N F O R M A C J A
dotycząca funkcjonowania stołówki w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie

Obiady wydawane będą od dnia 2 września 2021r. w formie dwóch dań: zupy, drugiego dania i kompotu. Obecnie koszt 1 obiadu wynosi 3,50zł.

Wypełniony WNIOSEK NA OBIADY (do pobrania na stronie szkoły). Wniosek należy wrzucić  do skrzynki pocztowej przy drzwiach głównych szkoły lub u wychowawcy.

W razie trudności z dostarczeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem szkolnym pod numerem tel. (81)56-60-197. Uczniowie nie będą mieli możliwości zakupu pojedynczego obiadu w danym dniu. Składając wniosek na obiady, uczeń nie ma możliwości wybierania poszczególnych dni tygodnia.


Wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe numer: 97868500010017381820000040  od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca, prosimy bezwzględnie  przestrzegać podanego terminu wpłat.

Przelew za obiady, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę i miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.    

Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” przy jadłospisie.

Odpisy z obiadów, w czasie nieobecności dziecka w szkole, należy zgłaszać bieżącego dnia do godziny 9.00 rano pod numerem telefonu (81)56-60-197. W przypadku odpisów, kwota  wpłaty będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, lub należy skontaktować się z intendentem pod powyższym numerem telefonu. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie. Ze względów sanitarnych nie będą wydawane karty obiadowe uczniom. Dyżurni nauczyciele będą dokonywali weryfikacji uczniów na podstawie listy.

Posiłki wydawane będą według następującego harmonogramu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:
Klasa I –  11.10
Klasa II – 11.25
Klasa III – 11.35

Środa:
Klasa I –  10.15
Klasa II – 10.30
Klasa III – 10.40

Godziny pracy intendenta:
730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów czytaj
Wzór druku przelewu za obiady – czytaj
Załącznik nr 3 do Regulaminu stołówki – Alergeny – czytaj