Informacja  dotycząca funkcjonowania stołówki
Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie w roku szkolnym 2023/2024

Obiady wydawane będą od dnia 5 września 2023r. w formie dwóch dań: zupy, drugiego dania i kompotu.

Obecnie koszt 1 obiadu wynosi 5,00zł

Wypełniony WNIOSEK NA OBIADY  do pobrania na stronie szkoły  www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” w załączniku do Regulaminu stołówki oraz u wychowawcy. Wniosek należy wrzucić  do skrzynki pocztowej przy drzwiach głównych szkoły lub złożyć u wychowawcy albo intendenta.

W razie trudności z dostarczeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem szkolnym pod numerem tel.(81)56-60-197. Uczniowie nie będą mieli możliwości zakupu obiadu w wybranym pojedynczym dniu.                                                                    

Wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe numer: 97868500010017381820000040 od 1 do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca.  
Prosimy bezwzględnie  przestrzegać podanego terminu wpłat   od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca żywieniowego.

Przelew za obiady powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę, miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.    

Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” przy jadłospisie.

Odpisy z obiadów w czasie nieobecności dziecka w szkole, należy zgłaszać bieżącego dnia do godziny 9 rano pod numerem telefonu (81)56-60-197. W przypadku odpisów, należy skontaktować się z intendentem pod powyższym numerem telefonu w celu ustalenia kwoty do zapłaty. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie. Ze względów sanitarnych nie będą wydawane karty obiadowe uczniom.  Intendent i dyżurni nauczyciele będą dokonywać weryfikacji uczniów na podstawie listy obecności. 

W przypadku ciągle wczytywanego jadłospisu z poprzedniego miesiąca proszę odświeżyć stronę z jadłospisem.

Posiłki wydawane będą według następującego harmonogramu:                                              

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:

Środa:

kl.  I      –  1110

kl.  I    –  1015

kl. II      –  1125

kl. II    – 1030

kl. III     –  1135

kl. III   – 1040

 

Klasy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 kl. IV

1230

1140

1050

1230

1230

kl. V

1230

1230

1050

1140

1140

kl. VI

1230

1230

1050

1230

1140

       Kl.VII – VIII

1230

1230

1230

1230

1230

Godziny pracy intendenta:
730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów czytaj
Wzór druku przelewu za obiady – czytaj
Załącznik nr 3 do Regulaminu stołówki – Alergeny – czytaj