Informacja  dotycząca funkcjonowania stołówki
Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie w roku szkolnym 2022/2023

Obiady wydawane będą od dnia 2 września 2022r. w formie dwóch dań: zupy, drugiego dania i kompotu.

Obecnie koszt 1 obiadu wynosi 5,00 zł

Wypełniony WNIOSEK NA OBIADY  do pobrania na stronie szkoły  www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” w załączniku do Regulaminu stołówki oraz u wychowawcy.  Wniosek należy wrzucić  do skrzynki pocztowej przy drzwiach głównych szkoły lub złożyć u wychowawcy.

W razie trudności z dostarczeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem szkolnym pod numerem  tel. (81)56-60-197.
Uczniowie nie będą mieli możliwości zakupu obiadu w danym dniu.

Wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe numer:
97 8685 0001 0017 3818 2000 0040
od 1 do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca.
Prosimy bezwzględnie  przestrzegać podanego terminu wpłat   od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca żywieniowego.

Przelew za obiady powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę i miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.
Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły  www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” przy jadłospisie.

Odpisy z obiadów w czasie nieobecności dziecka w szkole, należy zgłaszać bieżącego dnia do godziny 9 rano pod numerem telefonu (81)56-60-197.

W przypadku odpisów, kwota  wpłaty będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły lub należy skontaktować się z intendentem pod powyższym numerem telefonu. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie.
Ze względów sanitarnych nie będą wydawane karty obiadowe uczniom. Intendent i dyżurni nauczyciele będą dokonywać weryfikacji uczniów na podstawie listy.  

W przypadku ciągle wczytywanego jadłospisu z poprzedniego miesiąca proszę odświeżyć stronę z jadłospisem.

Posiłki wydawane będą według następującego harmonogramu:                                              

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:

Środa:

kl.  I      –  1110

kl.  I    –  1015

kl. II      –  1125

kl. II    – 1030

kl. III     –  1135

kl. III   – 1040

 

Klasy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 kl. IV

1230

1140

1050

1230

1230

kl. V

1230

1230

1050

1140

1140

kl. VI

1230

1230

1050

1230

1140

       Kl.VII – VIII

1230

1230

1230

1230

1230

Godziny pracy intendenta:
730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów czytaj
Wzór druku przelewu za obiady – czytaj
Załącznik nr 3 do Regulaminu stołówki – Alergeny – czytaj