5 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

5 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

„Tylko dla orłów-sprawdź się” – konkurs wiedzy z ekologii i ochrony środowiska

Jednymi z najpilniejszych zadań, które stoją obecnie przed ludzkością, są problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Dostrzegamy je wszyscy kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, patrzymy z przerażeniem na zanieczyszczoną wodę ,zdegradowane gleby. Na tony śmieci, z którymi nie bardzo wiemy jak sobie poradzić ,a ich ilość ciągle wzrasta . Zatrute morza i oceany z plastikowymi odpadami, które przyczyniają się do wymierania różnych gatunków . Ocieplanie klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i ich konsekwencje dla ludzi żyjących w różnych częściach świata. To tylko niektóre niepokojące  problemy, które należy pilnie rozwiązywać. Aby możliwe było stabilne życie na naszej wyjątkowej planecie. Zatem wszyscy powinniśmy podjąć wspólne działania w celu opóźnienia różnych  procesów destrukcyjnych, świadomie lub nieświadomie uruchamianych na przestrzeni ostatnich lat rękami człowieka. Posiadanie wiedzy, właściwych nawyków, wrażliwości ekologicznej i  świadomości tych zagrożeń jest konieczne do ich zatrzymania i eliminowania ze środowiska. Każde działanie proekologiczne do tej wiedzy i świadomości nas przybliża.

Wszystkie nasze nawet najprostsze działania związane z codziennym życiem mają sens. Możemy przecież oszczędzać wodę ,energię, ograniczać ilość odpadów. Chronić przyrodę w naszym najbliższym otoczeniu i traktować ją z należytym szacunkiem, ponieważ  jesteśmy tylko jednym z pokoleń w ciągłości życia na Ziemi. O tym jak to należy robić uczymy się na lekcjach, ale też uczestniczymy w różnych akcjach, projektach, konkursach.   Jednym z nich był zaproponowany uczniom klas 4-8 test w formie on-line.

W piątek 4 czerwca 2021r. w przededniu jednego z najważniejszych i najstarszych świąt ekologicznych – Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Święto to ma na celu uświadomienie głównych problemów ekologicznych naszych czasów i zachęcenie do poszukiwania na nie rozwiązań. Wybierając dzisiejszą datę na przeprowadzenie konkursu świadomie  przyłączyliśmy się do obchodów tego ważnego wydarzenia. Zwycięzcami działań dla Ziemi w naszej szkole okazali się wszyscy uczniowie, którzy poświęcili swój czas na zmierzenie się z testem wiedzy z ekologii i ochrony środowiska. Spośród uczestników, należy szczególnie wyróżnić najliczniejszą grupę uczniów z klasy 6 c oraz zwycięzców rywalizacji „Tylko dla Orłów – sprawdź się”.

Orłami ekologii w naszej szkole w 2021r. zostali ex aequo Zuzanna, uczennica klasy VI b oraz Kuba, uczeń klasy VII c. Drugie miejsce w teście wiedzy zdobył Przemek z klasy VIII b, a trzecie Justyna z klasy VII d. Uczniom, którzy zainteresowali się i zmierzyli  z tym zadaniem  gratuluję, a tym, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę proponuję zapoznanie się z poniżej zamieszczonym testem.

Formularz do testu – zobacz

Organizator części biologicznej innowacji „ Tylko dla Orłów – sprawdź się”
Ewa Milanowska