Każdy uczeń z klasy 5 – 8 może wziąć udział w konkursach przedmiotowych w ramach innowacji „Tylko dla orłów – sprawdź się” z języka angielskiego, informatyki, historii, biologii. 
Nie zgłaszamy chęci wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela.
Test z danego przedmiotu ukaże się danego dnia o konkretnej godzinie /wcześniej zapowiedziany na stronie szkoły i Teams w zespole „Tylko dla orłów – sprawdź się”/.

KONKURS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z OKAZJI DNIA ŚW.PATRYKA: Saint Patrick’s Day
W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – Tylko dla orłów- sprawdź się

Wszystkich uczniów zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o kulturze, historii i sprawach życia codziennego krajów anglojęzycznych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Świętego Patryka – St. Patrick’s Day.

Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie.

Konkurs jest jednoetapowy. Będzie polegał na rozwiązaniu testu na platformie Teams  w wersji polsko-angielskiej na temat obchodów i tradycji związanych z Dniem Świętego Patryka – irlandzkiego święta narodowego i religijnego obchodzonego dnia 17 marca

Cele konkursu to:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i motywowanie ich do nauki języków obcych.
2. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i życiu codziennym w Irlandii i innych krajach anglojęzycznych.
3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego, w tym nauka korzystania ze źródeł informacji.
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.

Szczegółowe informacje znajdują się na platformie Teams w zespole Tylko dla orłów-sprawdź się.

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!

GOOD LUCK

 Ewa Głaz

Podsumowanie konkursu 2021