Wyniki konkursu z języka angielskiego – organizowanego w ramach innowacji pedagogicznej Tylko dla orłów- sprawdź się! 

Wyniki konkursu z języka angielskiego z okazji Dnia Św. Patryka – St.Patrick’s Day w ramach innowacji pedagogicznej Tylko dla orłów – sprawdź się! 

Nauczyciel języka angielskiego gratuluje wszystkim uczniom klas V-VIII, którzy wzięli udział w konkursie z języka angielskiego z okazji Dnia Św. Patryka – St.Patrick’s Day organizowanego w ramach innowacji pedagogicznej Tylko dla orłów – sprawdź się! 

 Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu na platformie Teams w wersji polsko-angielskiej na temat obchodów i tradycji związanych z Dniem Św. Patryka. Za każdą poprawną odpowiedź można było uzyskać 1 punkt. Maksymalna liczba punktów z konkursu wynosi 25. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z klas V-VIII. Wyniki przedstawiają się następująco: 

W kategorii klas VVI:
I miejsce z maksymalną liczbą punktów zdobył uczeń z klasy VIa
Na II miejscu znalazły się trzy uczennice (dwie z klasy VIc i jedna z kl.VIb) z  liczbą punktów 24 pkt;
III miejsce zajęła uczennica klasy 
Va zdobywając 22 pkt. 

W kategorii klas VII-VIII:
I miejsce z maksymalną liczbą punktów zdobyła uczennica z klasy VIIIb; 
Na II miejscu znalazło się troje uczniów (uczeń z klasy VIIIb  i dwie uczennice kl.VIIc i VIId ) z liczbą punktów 24 pkt;
III miejsce
 zajęło czworo uczniów (uczennica klasy VIIb,  dwie uczennice kl. VIId, oraz uczeń kl.VIIIbzdobywając 23 pkt. 

Raz jeszcze gratuluję i dziękuję za podjęcie trudu w zmaganiach językowych! 

Ewa Głaz