Laboratoria Przyszłości
– największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Udział w programie i otrzymanie wsparcia.
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.
Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:
a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).
Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.
Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły www.gov.pl/laboratoria wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne. Przedstawiony dziś do ogólnopolskich konsultacji katalog liczy 136 pozycji, może być jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.

Opis programu

#Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

źródło: www.gov.pl/laboratoria

Zakupiony sprzęt

Nasz sprzęt:

 1. Drukarka 3D Zortrax M200 Plus wraz z akcesoriami
 2. Drukarka 3D Snapmaker v2.0 3w1 model A350 – moduł lasera, CNC, druk 3D + obudowa
 3. Filament
 4. Komputer – Laptop
 5. Długopis 3D SunluSL
 6. Skaner 3D – ShiningEinScan SP
 7. ClassVR Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie
 8. Dron RyzeTello EDU z klatką ochronną dron edukacyjny z akcesoriami i kamerą
 9. Robot edukacyjny Photon z akcesoriam
 10. Abilix Krypton 6 EDU – robot edukacyjny
 11. Zestaw FORBOT Mistrz Arduino
 12. Stacja lutownicza ATTEN 
 13. Statyw K&F Concept SA254M2 z akcesoriami
 14. Gimbal Moza AirCross 2 z akcesoriami
 15. Aparat fotograficzny Nikon Aparat D5600 + Obiektyw AF-P 18-55VR z akcesoriami
 16. Mikroport (2 mikrofony) z akcesoriami
 17. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

Wartość zakupu 157 tys. zł.

Wykorzystanie sprzętu na zajęciach

Informatyka – robotyka programowanie.

Informatyka – programowanie drona.

Technika – podstawowe narzędzia warsztatowe.

Zajęcia – z religii wykorzystanie okularów VR.