Egzamin na kartę rowerową – informacje

Zarządzenie Nr 8/2024
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie
z dnia 23.04.2024r.
w sprawie: organizacji egzaminu na kartę rowerową.

 Na podstawie art. 21 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej zarządza się co następuje:

1.

Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie odbędzie się  wg. następującego harmonogramu:

Część teoretyczna:

– 28.05.2024r. – na lekcjach techniki – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV a,  c;

– 29.05.2024r. –- na lekcjach techniki – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV b;

 Poprawka część teoretyczna:

– 04.06.2024r. – na lekcjach techniki – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV a, c;

– 05.06.2024r. – na lekcjach techniki – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV b;

Część praktyczna:

– 11.06.2024r. – na lekcjach techniki – część praktyczna  dla uczniów klasy IV a, c;

– 12.06.2024r. – na lekcjach techniki – część praktyczna  dla uczniów klasy IV b;

 Uczniowie klas V – VIII, którzy jeszcze nie uzyskali karty rowerowej będą mogli przystąpić do egzaminu w dniach od 13.05.2024r.  do 24.05.2024r. na lekcjach techniki po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu.

2.

Część teoretyczna egzaminu będzie miała formę testu pisemnego; czas na rozwiązanie testu wynosi 35 minut. Część praktyczna będzie trwała 10 minut.

3.

Za organizację i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiada pan Artur Chrzanowski – nauczyciel techniki.

4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Justyna Pawlik
Dyrektor szkoły

Więcej informacji Karta rowerowa – Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie (bychawa.pl) – czytaj, ćwicz.