Ślubowania uczniów klas pierwszych

21. 10.2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Był to szczególny i ważny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty.
Uroczystość rozpoczął wicedyrektor szkoły pan A. Miszczak, który powitał zaproszonych gości ,a w szczególności uczniów klas pierwszych.
Następnie ciepłe i miłe słowa skierowała do dzieci i rodziców pani dyrektor Justyna Pawlik oraz przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców pani Ilona Fijołek-Mituła.
W kolejnym punkcie uroczystości uczniowie klas IA I IB zaprezentowali część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki.
Najważniejszym momentem uroczystości było pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie i złożenie ślubowania na sztandar szkoły.
Miłą niespodziankę w postaci drobnych upominków dla najmłodszych przygotował Samorząd  Uczniowski wraz z Radą Rodziców Szkoły.
Uroczystość ślubowania zakończyła się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami.

Małgorzata Rapa, Bożena Szwałek