Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W piątek 29 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył  się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

231 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie klasy IVc i Vc  oraz chór szkolny,  montażem słowno -muzycznym przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. 

Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3-ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ( po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadniczą.

Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.

Po występach artystycznych pani dyrektor Justyna Pawlik podziękowała uczniom i nauczycielom, a widzowie nagrodzili artystów hucznymi brawami.

Opiekę merytoryczną sprawował p. Jarosław Wilczyński, natomiast nad oprawą muzyczną czuwał p. Krzysztof Mendykowski. Dekorację przygotowała p. Agnieszka Daśko.

 /Dorota Drążek/