PROGRAM PROFILAKTYCZNY

24 października w naszej szkole został przeprowadzony PROGRAM PROFILAKTYCZNY REKOMENDOWANY PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PT. "DEBATA".  W programie udział wzięły klasy siódme. Program "DEBATA" to program z…

0 Komentarzy