Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3

PROGRAM PROFILAKTYKI KRÓTKOWZROCZNOŚCI U DZIECI Z KLAS 1-3

Nasza szkoła została zakwalifikowana do przeprowadzenia badania w ramach projektu p.t.: „Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego”, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Akces do projektu złożyło około 800 szkół z województwa lubelskiego, natomiast zakwalifikowano do niego 30 placówek.
Badania zostaną wykonane przez Katedrę i Klinikę Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Projekt ten jest w całości finansowany ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Zdrowia.

Jaki jest cel badania?

Przeprowadzenie badań przesiewowych w szkołach podstawowych w klasach 1-3 będzie realizowane w celu wykrycia krótkowzroczności i innych zaburzeń widzenia (pozostałe wady wzroku, zez, niedowidzenie itp.), wymagających pilnej diagnostyki i leczenia okulistycznego.

Spotkanie informacyjne dla Rodziców/Opiekunów odbędzie się 18 października 2021 roku o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie.

Spotkanie poprowadzą osoby z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odpowiedzialne za program.
Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców uczniów z klas I-III

Uprzejmie proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk), proszę również o zachowanie dystansu społecznego.

Informacja dla rodzica, opiekuna

Kliknij w obraz aby powiększyć

Dorota Drążek
– szkolny koordynator programu „Profilaktyka krótkowzroczności”
u dzieci z klas 1-3 z województwa lubelskiego”