Bezpieczni w domu, w szkole i na drodze.

Bezpieczni w domu, w szkole i na drodze.

Uczniowie klas pierwszych mieli świetną okazję, by uzupełnić, sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w drodze do szkoły, a także bezpiecznych zachowań wobec różnorodnych zagrożeń. Taka niezwykła lekcja odbyła się 3października 2022 r. w trakcie spotkania klas pierwszych z przedstawicielami policji.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem kamizelek oraz opasek odblaskowych.