Dobrych nawyków warto uczyć już od najmłodszych lat

Dobrych nawyków warto uczyć już od najmłodszych lat – dotyczy to także prawidłowych zasad segregowania odpadów.

23 listopada, w ramach projektu Młody Ekolog, uczniowie klas I – III uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych w naszej szkole we współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach i Fundacją Inicjatyw Menedżerskich, prowadzonych przez panią Aleksandrę Kwiatkowską i Grażynę Joachimowicz – koordynatorki projektów edukacyjnych. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady oraz zrozumiały, dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne. Sortując śmieci do odpowiednich pojemników uczniowie utrwalili jaki kolor pojemnika służy do segregowania: szkła, papieru, plastiku i metalu, odpadów bio oraz co wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Dowiedziały się również, na czym polega recykling i jakie znaczenie dla środowiska ma proces przetwarzania śmieci. .

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom ekologicznym dzieci zdobyły praktyczną wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którą to wiedzę mogą przekazać swoim rodzicom i dziadkom.

Bożena Warda