190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

W cyklu „Obchody wielkich rocznic 2020” zamieszczamy ważny komunikat dla całej Społeczności Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie.

Dzisiaj 29 listopada 2020r. przypada 190.rocznica wybuchu Powstania Listopadowego.

Uczniom klas ósmych przypominamy, a uczniów klas młodszych informujemy, że był to zryw niepodległościowy Polaków  skierowany przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu – naszemu zaborcy. Był to największy wysiłek zbrojny wojska Polskiego w XIX wieku wśród walk narodowowyzwoleńczych na ziemiach polskich.

Wykreślenie Polski z mapy Europy w 1795r. nie oznaczało, że Polacy pogodzili się z faktem utraty państwa. Rozpoczął się okres prób odbudowy Rzeczypospolitej. Pierwsze próby wskrzeszenia Polski Niepodległej to: utworzenie Księstwa Warszawskiego zależnego od Napoleona oraz powstanie Królestwa Polskiego zależnego od Rosji na Kongresie Wiedeńskim w 1815r. I właśnie na obszarze Królestwa Polskiego doszło do zrywu narodowego Polaków.                          Powstanie było dziełem  grupy spiskowców, na której czele stał porucznik Piotr Wysocki. Wybuchło, gdyż Rosjanie ograniczali prawa Królestwa Polskiego. Powstanie Listopadowe trwało 10 miesięcy do 21 października 1831 roku, gdy poddała się twierdza Zamość . Po upadku zrywu narodowego nastąpiły prześladowania rosyjskie i znaczne ograniczenie swobód na ziemiach Królestwa Polskiego. O ostatecznym upadku powstania przesądziła przewaga wojsk rosyjskich i brak wsparcia mocarstw europejskich  dla sprawy polskiej.

Zbigniew Milanowski

źródło foto: 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego (sejm.gov.pl)

  • Post author:
  • Post category:Pamięć