„Aktywny weekend”

Aktywny weekend”

Zajęcia sportowe w soboty i niedziele dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia w ramach programu będą prowadzone w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest pan Michał Piwnicki.

Poniżej harmonogram zajęć w miesiącu czerwcu

Data

Sobota

Niedziela

1-2.06

10:00 – 14:00

9:00 – 12:00

8-9.06

   –

   –

15-16.06

15:00 – 18:00

9:00 – 12:00

22-23.06

10:00 – 13:00

16:00 – 18:00

29-30.06

14:00 – 18:00

15:00 – 18:00

 

Więcej na stronie AKTYWNY WEEKEND – Aktywna Szkoła (aktywnaszkola.pl)