Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 w dniach 14-16 maja 2024 r. uczniowie klas ósmych przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty.

Dni 14-16 maja 2024 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII. W wyżej wymienionych dniach szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych.

                                                                                                                                                    Dyrektor szkoły
Justyna Pawlik

  • Post author:
  • Post category:Egzamin