Coś się kończy, ale i coś się zaczyna… – pożegnanie absolwentów

Coś się kończy, ale i coś się zaczyna… – pożegnanie absolwentów

Dnia 23 czerwca 2023 roku uroczyście pożegnaliśmy absolwentów Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie. Był to czas  wyjątkowy, pełen wzruszeń i pozytywnych emocji.  Abiturienci – zgromadzeni tego dnia po raz ostatni w hali sportowej, pięknie udekorowanej, z wymownym hasłem -usłyszeli wiele ważnych słów wypowiedzianych przez Dyrekcję szkoły, nauczycieli i zaproszonych gości. Nie tylko przemówienia były okazją do wspomnień i zachętą do podjęcia działań na kolejnych etapach edukacji, ale także podziękowania za wybitne osiągnięcia uczniów. Dyrektor szkoły pani Justyna Pawlik, nauczyciele oraz wychowawcy wręczyli wielu absolwentom dyplomy i  nagrody za osiągnięcia naukowe, sportowe i aktywność społeczną w środowisku szkolnym. Złożono także gratulacje uczniom za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Radość tego dnia towarzyszyła tak naprawdę wszystkim uczniom klas ósmych, ponieważ otrzymali upragnione świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jako przepustki do nowego etapu w Ich życiu.

Wszystkim Absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, wiary we własne umiejętności oraz powodzenia w podejmowaniu życiowych decyzji. Rozwińcie  skrzydła i podążajcie ku gwiazdom, wyznaczając sobie ambitne cele. Wejdźcie w  dorosłe życie jako mądrzy ludzie i Polacy, pamiętając o tym, że: „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.” – jak mówiła Eleanor Roosevelt.

W imieniu wychowawców klas ósmych
Anna Siek