„Koszmarny Karolek to ja i ty” – szkolny konkurs czytelniczy i plastyczny

„Koszmarny Karolek to ja i ty” – szkolny konkurs czytelniczy i plastyczny

W lutym bieżącego roku  został ogłoszony, a w marcu rozstrzygnięty, szkolny konkurs czytelniczy i plastyczny dla uczniów klas młodszych, popularyzujący humorystyczne książki o Koszmarnym Karolku.

W kategorii czytelniczej konkursu, sprawdzającej znajomość treści przeczytanych książek, wzięło udział 51 drugoklasistów. Wynik bardzo dobry  uzyskało 25 uczniów. W kategorii plastycznej swoje ilustracje do książek zgłosiło 27 osób. Najciekawsze prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców.

Mamy nadzieję, że konkurs zachęcił uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz urozmaicił i ożywił naukę  w smutnej „covidowej” rzeczywistości.

                                                

nauczyciele bibliotekarze
Elżbieta Korba, Urszula Pytlak