11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 Listopada to symboliczna data – święto odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918r. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Marszałek Józef Piłsudski  czy Roman Dmowski to jedni z wielu ojców założycieli Odrodzonej Ojczyzny.

W końcu 1918r. odradzało się państwo polskie. Najpierw tworzono lokalne ośrodki władzy. Powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu a następnie rząd centralny. Jednocześnie Polacy rozbrajali wojska zaborców, walczyli z wojskami ukraińskimi o Lwów, walczyli w Powstaniu Wielkopolskim oraz toczyli boje na granicy z Rosją Radziecką. Tymczasem w czasie walk Polaków i rozmów z mocarstwami o granicach przyszłej niepodległej Polski tworzono podstawy  demokratycznego ustroju. W styczniu 1919r. przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. W lutym 1919r. uchwalono Małą Konstytucję, a w marcu 1921 roku  konstytucję marcową. W grudniu 1922r. przeprowadzono wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Niekwestionowanym bohaterem wielu z tych wydarzeń był Józef Piłsudski – dowódca I Brygady a następnie Naczelnik Państwa. To właśnie Józefowi Piłsudskiemu – symbolowi bojownika o niepodległość Polski Rada Regencyjna w Warszawie  przekazała władzę wojskową 11 XI 1918r., później także cywilną. Tego dnia, 11 listopada, rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie, co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonej okupacji. W tym dniu także zostało podpisane zawieszenie broni  między Niemcami a mocarstwami zachodnimi  – symbol zakończenia I wojny światowej.

Dlatego ,zakładając , iż w długim procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego każda data może mieć tylko znaczenie symboliczne – dzień 11 Listopada został uznany za Święto Niepodległości Polski.

Zbigniew Milanowski