Majowe rocznice 2020

 

Majowe rocznice 2020

Maj jest szczególny dlatego, że jest miesiącem bogatym w narodowe święta i ważne rocznice wydarzeń historycznych. Mało kto pamięta ważną rocznicę 30.lecia odnowienia samorządu terytorialnego w wolnej Polsce.
27 maja obchodzimy corocznie Dzień Samorządu Terytorialnego – święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r.

Dlatego z okazji święta  wszystkim samorządowcom organów stanowiącym i wykonawczych gminy, powiatu i województwa samorządowego zadowolenia z wykonywanej pracy i samych trafnych decyzji podejmowanych dla dobra wspólnot lokalnych. A także kontynuacji wspaniałej pracy samorządów w wolnej Polsce na przestrzeni minionych 30 lat decentralizacji państwa.

Szczególne życzenia dla Burmistrza Bychawy i radnych Rady Miejskiej w Bychawie, którzy na 27 maja  ( środa) 2020 r. zaplanowali w dniu święta Dnia Samorządu  XVIII  sesję Rady Miejskiej.

Dodam tylko, że z okazji okrągłej rocznicy odnowienia samorządu terytorialnego członkowie koła rowerowego “Fabryka wycieczek” przyjęli w planie pracy na bieżący rok szkolny  realizację cyklu wycieczek rowerowych po wszystkich wsiach i przysiółkach gminy jako wspólnoty samorządowej i poznanie naszej małej ojczyzny. Niestety sytuacja pandemiczna  spowodowała zmianę planów. Tym bardziej wszystkim mieszkańcom gminy zaangażowanym w pracę samorządową dla dobra wspólnego dużo zdrowia i wytrwałości

Zbigniew Milanowski
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
przewodniczący koła rowerowego