Informacja

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że w okresie od 27.04.2020r. do 24.05.2020r. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Nauczanie uczniów nadal będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz inne dostępne komunikatory. Oferta kształcenia na odległość została dodatkowo wzbogacona o dostęp do usługi Office 365. Nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z narzędzia Microsoft Teams, które służy do prowadzenia lekcji on-line.
Ponadto przypominam, że nie zmienił się kalendarz roku szkolnego 2019/2020 i dni: 30.04.2020r.,04.05.2020r. i 12.06.2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie
Małgorzata Tudrujek