INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że w okresie od 15.04.2020r. do 26.04.2020r. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Nauczanie uczniów będzie nadal odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz inne dostępne komunikatory.