Gala stypendystów programu Fundusze  dla Lubelskiego

Gala stypendystów programu Fundusze  dla Lubelskiego

        13 marca 2024 roku na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego uczniowie naszej szkoły: Piotr Jedliński z klasy V c oraz Ewa Sadło z klasy VIII b pojechali do Kraśnika do Zespołu Szkół nr 1 na Galę stypendystów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

        Piotr i Ewa dołączyli do grona najlepszych uczniów w województwie lubelskim, biorących udział w programie stypendialnym. Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy, motywowanie i wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych.

        Bardzo nam miło, że w gronie uhonorowanych uczniów województwa lubelskiego są nasi uczniowie, którzy swoją ciężką pracą uzyskali tak ogromne wyróżnienie. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium była bardzo wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym.

        Piotrowi i Ewie życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

                                                                   Dyrekcja szkoły
Justyna Pawlik