Akcja charytatywna

Akcja charytatywna

W dniach 18-20 marca 2024 r w naszej szkole
odbędzie się akcja charytatywna

KRÓLIKI DLA AFRYKI.
Uczniowie będą zbierać datki pieniężne
na cel Fundacji Raoula Follereau,
której prezesem jest przyjaciel szkoły
dr Kazimierz Szałata.
Celem akcji jest zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci z Madagaskaru, którym pomagają polscy misjonarze.

W ubiegłym roku szkolnym zebrane środki pokryły koszt zakupu 8 kóz, które zostały przekazane dzieciom opuszczającym szpital
z powodu choroby głodowej.
W bieżącym roku szkolnym za zebrane środki zostaną zakupione króliki dla potrzebujących dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji.

Klasa VI a z katechetką panią Moniką Ziętek