PROJEKT CZYTELNICZY „ W KRAINIE BAŚNI”

PROJEKT  CZYTELNICZY „  W KRAINIE  BAŚNI”

Uczniowie  klasy 3a i 3b zrealizowali projekt edukacyjno- czytelniczy  „W  Krainie  Baśni”. Założeniem  projektu było promowanie czytania baśni, które wskazują pozytywne wzorce zachowań oraz pobudzają wyobraźnię i ciekawość świata. Kierując się tym przesłaniem uczniowie przeczytali samodzielnie baśń H. Ch. Andersena  pt. „ Słowik”. Na zajęciach analizowali i omówili utwór.  Praca w grupach zaangażowała wszystkie dzieci  do wykonania zadań  zarówno  edukacyjnych,  jak i plastycznych.  Drugim punktem projektu był wyjazd do Teatru  H. Ch. Andersena na spektakl pt. „Słowik i Babka Natura”.  Pozwoliło to dzieciom porównać treść  klasycznej baśni ze współczesną interpretacją utworu oraz zrozumieć  wymowę spektaklu. Dzięki zaangażowaniu w realizację tego zadania uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze.

Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

                                                                  Jolanta Stoczkowska,
Małgorzata Grabczyńska,
Anna Rymarz