Uczniowie klas V włączyli się w obchody Roku Mikołaja Kopernika.

Uczniowie klas V  włączyli się w obchody Roku Mikołaja Kopernika.

W roku 2023 obchodzimy 550 rocznicę urodzin i 480 rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych  epoki  renesansu. Rok ten ustanowiono Rokiem Mikołaja Kopernika,  aby promować wśród dzieci i młodzieży  postać  człowieka wszechstronnie  wykształconego. Mikołaj Kopernik był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, duchownym  katolickim, doktorem  prawa  kanonicznego, ale najbardziej  jest znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. Nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował  również  rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata.                                             

Pragnąc  upowszechnić  i  spopularyzować postać wielkiego astronoma  Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zaprosiła uczniów  klas V ze Szkoły Podstawowej im. Polski  Niepodległej w Bychawie do  udziału w projekcie edukacyjno-czytelniczym pt. „A jednak się kręci?”.

Na zajęciach  z wychowawcą  oraz samodzielnie w domu uczniowie  zdobywali informacje dotyczące życia i działalności Mikołaja Kopernika, upamiętniając  pięćset pięćdziesiątą rocznicę urodzin (1473r.) i czterysta osiemdziesiątą rocznicę śmierci (1543r.) uczonego. Uczniowie korzystali  z  zasobów biblioteki szkolnej. Wymieniali się wiadomościami, oglądali filmy, rozwiązywali quizy. Sprawdzeniem  ich wiadomości był krótki test przeprowadzony przez panią Joannę Stanicką z Miejskiej Biblioteki Publicznej. 6 grudnia  odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu. Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbara Cywińska  wręczyła dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody dla trzech najlepszych  uczniów z każdej klasy, którzy wykazali się wiedzą na temat życia, dokonań i twórczości Mikołaja Kopernika.

Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Nagrody w konkursie „A jednak się kręci?” otrzymali uczniowie :

V a :

I miejsce –  Bartosz Furmaga
II miejsce – Gabriela Majuk
III miejsce – Maja Sidor

V b :

I miejsce –  Agata Prącik
II miejsce – Klaudia Ścierzyńska
III miejsce – Olga Frączek

V c :

I miejsce –  Fabian Młynarski
II miejsce – Piotr Jedliński
III miejsce – Lena Frant

Wszystkim uczniom gratulujemy !

A. Rymarz oraz
                                                                                                 wychowawcy klas V:
Kryska, A. Nawrocka, M. Kukiełka