KONKURS

KONKURS
Rada Rodziców wyróżni klasy, które zebrały 100% wpłat. Dofinansowanie w wysokości 30% zebranej składki dostanie klasa, która w terminie do 31.12.2023r zbierze 100% składki w klasie. Otrzymane dofinansowanie leży w dyspozycji Klasowej Rady Rodziców. Decyzję o jego przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.
Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki, to:
a) dofinansowanie imprez klasowych
b) dofinansowanie wycieczek i biwaków
c) upiększanie klasy
d) inne wydatki na rzecz całej klasy.