Wśród najlepszych…

Wśród najlepszych…

Składamy gratulacje uczennicom naszej szkoły – Karolinie Głąb z klasy 8 c i Julii Popławskiej z klasy 7 b, które zostały finalistkami prestiżowego wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Od października śledziliśmy zmagania Karoliny i Julii w kolejnych etapach tego konkursu. Nadmienię, że każdy etap obejmował inny zakres materiału, a ostatni  wojewódzki  znacznie wykraczał poza podstawę programową szkoły podstawowej. Tak więc nasze uczennice porównywały swoją wiedzę i umiejętności z pasjonatami biologii z całego województwa lubelskiego. Wykonały wielką pracę. Są w gronie najlepszych w województwie. 

Cieszą się swoim sukcesem i my razem z nimi. Na ten finał pracowały wytrwale i systematycznie cały okres kształcenia od klasy czwartej. Zawsze przygotowane, zawsze obowiązkowe, pracowite, otwarte na wszystkie propozycje nauczyciela.  Sukces moich uczennic jest miłym akcentem dla mnie również na zakończenie mojej pracy pedagogicznej.

Ewa Milanowska
nauczyciel biologii i przyrody