Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika
Dnia 13 X 2022r. odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków do grona czytelników Biblioteki Szkolnej! Dla uczniów klas pierwszych był to kolejny ważny dzień w naszej szkole – stali się czytelnikami!
Serdecznie zachęcamy najmłodszych uczniów do korzystania z dostępnych zbiorów oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki, które będą im przypominały o tym wydarzeniu. Potem wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z księgozbioru. Warto wiedzieć, że do szkolnej biblioteki należy każdy uczeń naszej szkoły i nie trzeba się specjalnie zapisywać, czytelnikiem jest się od pierwszej do ósmej klasy.

 Zapraszamy wszystkie dzieci!