Konkurs z języka angielskiego – innowacja pedagogiczna

Test online na platformie Teams  dnia 17.03.2022 r. (czwartek)
o godz.16.00. Czas trwania: 45 min.
 

Każdy uczeń z klasy 5 – 8 może wziąć udział w konkursach przedmiotowych w ramach innowacji „Tylko dla orłów – sprawdź się” z języka angielskiego, informatyki, historii, biologii. 
Nie zgłaszamy chęci wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela.
Test z danego przedmiotu ukaże się danego dnia o konkretnej godzinie /wcześniej zapowiedziany na stronie szkoły i Teams w zespole „Tylko dla orłów – sprawdź się”/.

KONKURS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z OKAZJI DNIA ŚW.PATRYKA: Saint Patrick’s Day
W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – Tylko dla orłów- sprawdź się

Wszystkich uczniów zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o kulturze, historii  i sprawach życia codziennego krajów anglojęzycznych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Świętego Patryka – St. Patrick’s Day.

Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie.

Konkurs jest jednoetapowy. Będzie polegał na…

Informacje o konkursie