Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Nauczanie uczniów będzie nadal odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz inne dostępne komunikatory.

Każdy uczeń otrzyma zmodyfikowany tygodniowy plan lekcji uwzględniający równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące „nauczania na odległość otrzymają rodzice od nauczycieli w postaci arkusza organizacji pracy z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.