INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZLAKAMI HISTORII”

Wybraliśmy innowację, gdyż pozwala ona doskonalić i integrować umiejętności z wielu różnych dziedzin, w tym cały szereg umiejętności kluczowych, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie wdrażają się do samodzielności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości, współodpowiedzialności za pracę całego zespołu. Uczą się dokonywać oceny i samooceny, wyciągać wnioski na przyszłość. Rozwijają zdolności i zainteresowania. Zdobywają cenną umiejętność autoprezentacji. Wszystko to w atrakcyjnej formie.

 Realizacja tej innowacji w założeniu ma wpłynąć na podniesienie jakości pracy naszej szkoły.

  1. Zasadniczym celem jest propagowanie zdrowego, sportowego i ekonomicznego stylu życia wśród młodzieży
  2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy
  3. Rozwijanie zainteresowań historycznych, technicznych, informatycznych, geograficznych i sportowych
  4. Pogłębianie poczucia tożsamości regionalnej i europejskiej
  5. Dostrzeganie walorów oraz czerpanie korzyści i radości z pracy zespołowej

Odbywa się to podczas przemierzania pod względem historycznym i geograficznym lokalnych miejsc podczas wycieczek historyczno – edukacyjnych na szlakach ,, Małej Ojczyzny” i regionu.

Innowacja pedagogiczna jest realizowana wg opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć koła rowerowego „ Fabryka wycieczek”  Szkoły Podstawowej w Bychawie.