2020/2021

190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

KONKURS O TYTUŁ MŁODEGO HISTORYKA

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

SZKOŁA DO HYMNU


2019/2020

 

2018/2019

Obchody wielkich rocznic 2018

Czterysta osiemdziesięciolecie założenia miasta
Sześćdziesięciolecie przywrócenia Bychawie prawa miejskiego
Stulecie odzyskania niepodległości przez  Polskę

Konkursy plastyczne:
Barwy naszej Ojczyzny
Konkurs wiedzy historycznej dla klas V-VII o bychawskich rocznicach
Konkurs wiedzy „Warto być Polakiem”
Święto flagi – wykonanie kotylionów
Akademia Konstytucja 3 Maja

Wycieczki rowerowe po Małej Ojczyźnie i regionie:
– Wielka historia małych miejscowości
– Szlakiem cmentarzy wojennych Wielkiej Wojny
– 100 kilometrów na 100. lecie Niepodległości

Wystawa książek o tematyce patriotycznej
Klasowe śpiewy w konkursie „Dla Ciebie Polsko”
Udział w akcjach i działaniach ogólnopolskich ogłoszonego przez MEN „Rok dla Niepodległej”