Informacja o zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie

Cele ogólne zajęć:

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Od września 2019 r. zajęcia prowadzi pani Agnieszka Drąg

Tematyka zajęć  wychowania do życia w rodzinie w poszczególnych klasach.

Klasa IV

 1. Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna.
 5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
 6. Człowiek – istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia (lekcja dla dziewcząt).
 8. Przekazywanie życia (lekcja dla chłopców).
 9. U progu dojrzewania (lekcja dla dziewcząt).
 10. U progu dojrzewania (lekcja dla chłopców).
 11. Rodzi się dziecko (lekcja dla dziewcząt).
 12. Rodzi się dziecko (lekcja dla chłopców).
 13. Intymność (lekcja dla dziewcząt).
 14. Intymność (lekcja dla chłopców).
 15. Obrona własnej intymności (lekcja dla dziewcząt).
 16. Obrona własnej intymności (lekcja dla chłopców).
 17. Koleżeństwo.
 18. Dobre wychowanie.
 19. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy?.

 Klasa V

 1. Gdzie dom tam serce twoje.
 2. Rodzina-moje okno na świat.
 3. Emocje i uczucia.
 4. Święta coraz bliżej.
 5. Zaplanuj odpoczynek.
 6. Mądry wybór w świecie gier.
 7. Uprzejmość i uczynność.
 8. Poszukiwany przyjaciel.
 9. Moje ciało (lekcja dla dziewcząt).
 10. Moje ciało (lekcja dla chłopców).
 11. Dojrzewam ( lekcja dla dziewcząt).
 12. Dojrzewam (lekcja dla chłopców).
 13. Dbam o higienę (lekcja dla dziewcząt).
 14. Dbam o higienę (lekcja dla chłopców).
 15. Zdrowy styl życia (lekcja dla dziewcząt).
 16. Zdrowy styl życia (lekcja dla chłopców).
 17. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla dziewcząt).
 18. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla chłopców).

Klasa VI

 1. Z rodziny się nie wyrasta.
 2. Rodzinne wychowanie.
 3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
 4. Sztuka rozmowy.
 5. Gdy trudno się porozumieć.
 6. O presji rówieśniczej.
 7. Zarządzanie sobą (lekcja dla dziewcząt).
 8. Zarządzanie sobą (lekcja dla chłopców).
 9. Mój styl to zdrowie (lekcja dla dziewcząt).
 10. Mój styl to zdrowie (lekcja dla chłopców).
 11. Dojrzewam do kobiecości (lekcja dla dziewcząt).
 12. Dojrzewam do męskości (lekcja dla chłopców).
 13. Mam swoją godność (lekcja dla dziewcząt).
 14. Mam swoją godność (lekcja dla chłopców).
 15. Media- wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
 16. Stalking, heating, cyberprzemoc (lekcja dla dziewcząt).
 17. Stalking, heating, cyberprzemoc (lekcja dla chłopców).
 18. Jak mogę ci pomóc?.
 19. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.

Klasa VII

 1. Dojrzałość, to znaczy… .
 2. Dojrzewanie rozwój fizyczny (lekcja dla dziewcząt).
 3. Dojrzewanie rozwój fizyczny (lekcja dla chłopców).
 4. Dojrzewanie zmiany psychiczne (lekcja dla dziewcząt).
 5. Dojrzewanie zmiany psychiczne (lekcja dla chłopców).
 6. Przekazywanie życia (lekcja dla dziewcząt).
 7. Przekazywanie życia (lekcja dla chłopców).
 8. Mężczyzna i kobieta układ rozrodczy (lekcja dla dziewcząt).
 9. Mężczyzna i kobieta układ rozrodczy (lekcja dla chłopców).
 10. Czas oczekiwania.
 11. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla dziewcząt).
 12. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla chłopców).
 13. Rozwój człowieka
 14. Komunikacja w rodzinie.
 15. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
 16. Pierwsze uczucia.
 17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia.
 18. Uzależnienia behawioralne.
 19. Ludzie drogowskazy.

Klasa VIII

 1. Budowanie relacji międzyosobowych.
 2. Na początek: zakochanie.
 3. O etapach i rodzajach miłości.
 4. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 5. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 6. Seksualność człowieka.
 7. Seksualność człowieka.
 8. Przedwczesna inicjacja seksualna.
 9. Przedwczesna inicjacja seksualna.
 10. Choroby przenoszone drogą płciową.
 11. Metody poznawania płodności.
 12. Metody poznawania płodności.
 13. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.
 14. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.
 15. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
 16. Inicjacja seksualna-czy warto czekać?.
 17. Dojrzałość do małżeństwa.
 18. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.