Obiady w stołówce szkolnej

Jadłospis
przeglądaj

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów tutaj

I N F O R M A C J A
dotycząca funkcjonowania stołówki  w roku szkolnym 2020/2021

W związku z pandemią SARS-CoV-2, obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i zmniejszoną liczbą chętnych korzystających z obiadów  będzie wydawany posiłek w formie drugiego dania (o zwiększonej gramaturze) oraz kompot.

Obiady wydawane będą od dnia 7 września 2020r. (poniedziałek).

Obecnie koszt obiadu wynosi 3,50 zł 

Wypełniony WNIOSEK NA OBIADY  do pobrania na stronie szkoły www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” w załączniku do Regulaminu stołówki oraz u wychowawcy. Wniosek należy wrzucić  do skrzynki pocztowej przy drzwiach głównych szkoły.

W razie trudności z dostarczeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem szkolnym pod numerem  tel. (81)56-60-197. Uczniowie nie będą mieli możliwości zakupu obiadu w danym dniu.

Składając wniosek na obiady, uczeń  nie ma możliwości wybierania dni.

Wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe numer:    97868500010017381820000040 od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

Prosimy bezwzględnie  przestrzegać podanego terminu wpłat   od 1 do 10 dnia danego miesiąca żywieniowego.

Przelew za obiady, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę i miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.    

Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły  www.sp.bychawa.pl w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” pod jadłospisem.

Odpisy z obiadów, w czasie nieobecności dziecka w szkole, należy zgłaszać bieżącego dnia do godziny 9 rano pod numerem telefonu (81)56-60-197.  W przypadku odpisów, kwota  wpłaty będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, lub należy skontaktować się z intendentem pod powyższym numerem telefonu. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie.

Ze względów sanitarnych nie będą wydawane karty obiadowe uczniom.
Dyżurni nauczyciele będą dokonywali weryfikacji uczniów na podstawie listy.  

Posiłki wydawane będą według następującego harmonogramu:

Pn, Wt, Czw, Pt

I-III –godz. 11.30

IV-VI –godz. 11.40

VII-VIII  – godz.12.30

Środy

I-III –godz. 10.35

IV-VI -godz. 10.50

VII-VIII –godz. 12.30

 

Godziny pracy intendenta:
730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów czytaj
Wzór druku przelewu za obiady – czytaj
Załącznik nr 3 do Regulaminu stołówki – Alergeny – czytaj