Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej w Bychawie

 

Lp

Nazwa wydarzenia

Termin

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2021r.

Dyrekcja Szkoły

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – procedury, regulaminy i zasady organizacji pracy szkoły.

1 września 2021r.
godz. 11.00 (środa)

Dyrekcja Szkoły

3.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

9 września 2021r.
( czwartek)godz : 16.00 – 18.00

Wychowawcy klas,  nauczyciele

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły, wnioski           o nagrodę dyrektora i burmistrza.

15 września 2021r.
godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

 

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, zaopiniowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, przedstawienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

29 września 2021r.
godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

6.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – uchwalenie przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

30 września 2021r.
godz. 16.00 (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

M. Kasperek,

Rada Rodziców Szkoły

PAŹDZIERNIK

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły.

 

1 października 2021r.
godz: 10.15 (piątek)

Dyrekcja Szkoły; starszy specjalista

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej  formie zdalnej – szkolenie „Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych”.

6 października 2021r.
godz. 16.00  – 19.00 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wszyscy nauczyciele

4.

Pasowanie uczniów klasy pierwszej.

 

8 października 2021r.
godz: 9.00;  (piątek)

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas pierwszych

5.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

 

8 października 2021r.
godz: 16.00;  (piątek), Urząd Miejski w Bychawie

Dyrekcja Szkoły

6.

Dzień Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

14 października 2021r.

Dyrekcja Szkoły
nauczyciele dyżurujący

7.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

15 października 2021r.

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

LISTOPAD

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Apel z Okazji 11 – Listopada – Święto Szkoły.

9 listopada 2021r. (wtorek)

Nauczyciele Zespołu Humanistycznego: A. Dziurda- Multan, M. Miszczak, A. Siek, K. Mendykowski

3.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

12 listopada 2021r.
 (piątek)

Dyrekcja Szkoły
nauczyciele dyżurujący

5.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

 

25 listopada 2021r.
(czwartek )godz.16.00  – 18.00

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas

6.

Szkolenie Rady Pedagogicznej i rodziców w trybie zdalnym „Depresja wśród dzieci i młodzieży”.

26 listopada 2021r.
(czwartek ) godz.16.00  – 17.30

 

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów,

rodzice

GRUDZIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Próbny egzamin ósmoklasisty

 grudzień

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej „ Afazja”.

1 grudnia 2021r.

Dyrekcja Szkoły

wszyscy nauczyciele

3.

Mikołajki

6 grudnia 2021r. (poniedziałek)

Samorząd Uczniowski, wychowawcy, Rada Rodziców

4.

Jasełka Szkolne.

21 grudnia 2021r.

Wychowawcy klas III

5.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2021r. –

1 stycznia 2022r.

Dyrekcja Szkoły

 

STYCZEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

 

7 stycznia 2022r.

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja wyników nauczania
i zachowania uczniów za I semestr roku szkolnego 2021/2022.

 

26 stycznia 2022r.
godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

27 stycznia 2022r.
(czwartek ) godz: 16.00 – 18.00

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

5.

Koniec I półrocza.

31 stycznia 2022r.

Dyrekcja Szkoły

LUTY

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w     I półroczu, przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; powołanie członków zespołów egzaminacyjnych.

9 lutego 2022r.
godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

3.

Dzień Karnawału Szkolnego

9,10 lutego 2022 r.

Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły, wychowawcy

4.

Ferie zimowe.

14 – 27 lutego 2022r.

Dyrekcja Szkoły

MARZEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

W każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Targi edukacyjne.

16 marca 2022r.

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas ósmych

3.

Próbny egzamin dla uczniów klas VII.

 marzec

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

KWIECIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14 – 19 kwietnia 2022r.

Dyrekcja Szkoły

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej : powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty;  śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

20 kwietnia 2022r.
godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

21 kwietnia 2022r.
(czwartek) godz : 16.00 – 18.00

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

5.

Apel z okazji 3-Maja.

28 kwietnia 2022r. (czwartek)

J. Wilczyński,  K.Mendykowski

MAJ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

2  maja 2020r.
(poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

3.

Szkolenie OKE

19 maja 2022r. (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

4.

Odprawa zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty.

23  maja 2022r.
godz. 15.00 (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

24,25,26 maja 2022r.
(dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

CZERWIEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi.

w każdy poniedziałek tygodnia  – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – roczna i końcowa klasyfikacja wyników nauczania i zachowania uczniów za rok szkolny 2021/2022.

14 czerwca 2022r.
godz. 14.30 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele

3.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

17 czerwca 2022r.(piątek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

4.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022.

24 czerwca 2022r. (piątek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

28 czerwca 2022r.
godz. 10.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły

6.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

28 czerwca 2021r.
(wtorek)

Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie  ogólnych wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2021/2022.

25 – 31 sierpnia 2021r.
godz. 10.00

 

Dyrekcja Szkoły

8.

Ferie letnie.

27 czerwca – 31 sierpnia 2022r

Dyrekcja Szkoły

 

Opracowanie:
Justyna Pawlik – dyrektor
Ewa Boguta – wicedyrektor
Renata Kryska – wicedyrektor