Konkurs  z informatyki w ramach innowacji pedagogicznej  Tylko dla orłów – sprawdź się.

Wszystkich uczniów interesujących się technologią informatyczną zapraszam do wzięcia udziału w konkursie informatycznym.

Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie. Zakresem materiału na konkursie jest podstawa programowa z zakresu szkoły podstawowej od klasy 5 do 8.
Konkurs jest jednoetapowy. Będzie polegał na rozwiązaniu testu na platformie Teams

Cele konkursu to: 
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań technologią informatyczną. 
2. Wzbogacenie wiedzy z zakresu umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem. 
3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu obsługi i posługiwania się komputerami i oprogramowaniem oraz programowaniem. 
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku w czasie komunikacji i korzystania z zasobów Internetu. 

 
 Zakres materiału szkoły podstawowej:

  1. Pojęcia związane z budową komputera i jego osprzętem.
  2. Obsługa, budowa komputera.
  3. Znajomość edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji.
  4. Znajomość programów graficznych np. Gimp, Paint.
  5. Programowanie w Logo, C++, Scratch.
  6. Pojęcia związane z Internetem, budową sieci oraz jej elementami.
  7. Jednostki informatyczne.
  8. Podstawowa znajomość języka html

Pozostałe informacje zawsze na Teams

Termin konkursu: 15.04.2021 godz. 15.00