Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie (adres 23- 100 Bychawa, ulica Szkolna 8 telefon 81-5660142)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Martą Łysuniek pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego