Działania biblioteki zobaczysz tutaj – zapraszamy

Wypożyczanie książek

 Dzień tygodnia Godziny otwarcia
  Poniedziałek 730 – 1500 
 Wtorek 730 – 1500
 Środa 730 – 1430
 Czwartek 820 – 1500
 Piątek

730 – 1500

z przerwą na dyżur w stołówce szkolnej o godz. 11.30-12.00

Współpraca bibliotek

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bychawie jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do realizacji programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Program ten jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Celem programu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych dostępu do nowości wydawniczych oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji. Osiągnięcie tego celu zakłada współpracę bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi.
Razem z 3 innymi bibliotekami szkolnymi w gminie Bychawa przyczyniliśmy się do tego, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie – beneficjent programu – uzyskała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej dotację 10 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
Warunkiem uzyskania dotacji było podpisanie porozumienia ze szkołami oraz zaplanowanie wspólnych działań w kierunku propagowania czytelnictwa wśród uczniów, w oparciu o zakupione nowości. Nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły na przełomie maja i czerwca 2014 r. uczestniczył
w opracowaniu koncepcji wzajemnej współpracy oraz projektu zawartości zakupu i wykorzystania nowości. Do realizacji zadań zawartych w porozumieniu przystąpiono od września 2014 r., po zatwierdzeniu wniosku przez Bibliotekę Narodową i przekazaniu dotacji MBP. Zadania do realizacji zostały podzielone na 4 obszary wspólnych działań:

1) Uzupełnienie niedoboru lektur w bibliotece szkolnej poprzez zakup do MBP tytułów wyszczególnionych przez nauczyciela bibliotekarza
2) Wspomaganie nauki czytania dzieci w klasie I poprzez zakup książek stopniujących poziom trudności tekstu
3) Prowadzenie w kl. IV-VI lekcji bibliotecznych poświęconych nowościom popularnonaukowym z różnych dziedzin wiedzy
4) Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez konkursy czytelnicze i inne formy pracy

Realizując zadania z obszaru pierwszego MBP, zgodnie z wykazem przygotowanym przez nauczyciela bibliotekarza, zakupiła aktualne lektury, które będą mogli wypożyczać nasi uczniowie.
Wynikiem działań w obszarze drugim jest zakup kilkudziesięciu książek wspomagających i doskonalących naukę czytania poprzez zróżnicowanie trudności tekstu, adresowanych do uczniów kl. I oraz kl. II i III. Zakupione książki zostały zaprezentowane 89 uczniom klasy pierwszej na zajęciach lekcyjnych oraz ich rodzicom na wywiadówkach. Na terenie szkoły zastosowano również wizualną reklamę wybranych serii wspierających naukę czytania, dostępnych w MBP w Bychawie.
W celu zapoznania uczniów kl. IV-VI z nowościami popularnonaukowymi (obszar 3) przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych „Świat wiedzy – jak go poznać?” Na lekcjach wykorzystano nowości zakupione do MBP w ramach programu. W lekcjach prowadzonych w szkole oraz w MBP uczestniczyło 9 klas, łącznie 196 uczniów.
W obszarze 4 zrealizowano:

Konkurs czytelniczy „Zaopiekuj się mną” dla uczniów kl. II i III, popularyzujący beletrystykę związaną z opieką nad zwierzętami, w którym wzięło udział 85 uczniów. W konkursie wykorzystano 34 nowo zakupione tytuły. Konkursowi towarzyszyła wystawa książek „Dla miłośników zwierząt hodowlanych” zorganizowana w bibliotece szkolnej, popularyzująca poradniki dla hodowców zwierząt, adresowana do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przy realizacji zadań projektowych, oprócz pracowników MBP w Bychawie i nauczyciela bibliotekarza, współpracowało 15 nauczycieli uczących w kl. I-VI. Większość zadań zrealizowano do końca listopada 2014 r. W naszych działaniach uczestniczyło 370 uczniów ze wszystkich poziomów klas.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej szkoły, MBP w Bychawie do tej pory zakupiła około 100 książek, zróżnicowanych tematycznie, adresowanych do różnych przedziałów wiekowych, z których korzystali i nadal będą korzystać nasi uczniowie. Poinformowano nas, że zakupy trwają nadal, do wyczerpania dotacji. Pełną informację o wszystkich nowościach otrzymamy w postaci wykazów książek, przygotowanych przez pracowników MBP, które trafią do wychowawców i biblioteki szkolnej.

Urszula Pytlak

Regulaminy biblioteki Szkoły Podstawowej w Bychawie – zobacz