Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Katarzyna Prącik
Wiceprzewodniczący: Robert Gorgol
Wiceprzewodniczący: Justyna Marzec
Skarbnik: Monika Szmit
Sekretarz: Magdalena Kowalczyk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Magdalena Sztorc
Członek: Mariusz Ponieważ
Członek: Katarzyna Kasperek

Druki podań do Rady Rodziców

Rada Rodziców z dniem 02.10.2019, dla uproszczenia nauczycielom składania wniosków o dofinansowanie i nagrody, wprowadza ujednolicony druk wniosku.

Wniosek o nagrodypobierz
Wniosek o dofinansowaniepobierz

Informacja

Rada Rodziców ustala składkę na fundusz Rady Rodziców rok szkolny 2023/24 w wysokości:
-50 zł – pierwsze i dugie dziecko
-zwolnione – trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły.
Wpłaty na Radę Rodziców mogę być dokonywane gotówką do skarbnika klasy lub na konto bankowe ( w tytule przelewu prosimy podać imię j nazwisko dziecka oraz klasę).
Środki gromadzone z dobrowolnych składek rodziców są wydatkowane zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.
Liczymy na Państwa pomoc, stąd nasza uprzejma prośba, każdy kto może i pragnie wpłaca, do czego zachęcamy gorąco, gdyż mamy dużo pomysłów do zrealizowania, by nasza szkoła, która jest naszym wspólnym dobrem była piękniejsza, a dzieci miały fajne imprezy i nagrody.

Nr konta na który możemy wpłacać pieniądze to
74 8685 0001 0000 0912 2000 0010

Regulamin działalności Rady Rodziców