Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Tudrujek

 

Wicedyrektor
Justyna Pawlik

 

Wicedyrektor
Renata Kryska

Przedmiot  Nauczyciele uczący
 Edukacja wczesnoszkolna Teresa Czajka
Dorota Drążek
Małgorzata Grabczyńska
Małgorzata Korba
Elżbieta Małecka
Małgorzata Rapa
Anna Rymarz
Jolanta Stoczkowska
Bożena Szwałek
Bożena Warda
 Język polski Amelia Dziurda-Multan
Magdalena Miszczak
Anna Siek
Jarosław Wilczyński
Język angielski Ewa Boguta
Ewa Głaz
Małgorzata Kukiełka
Justyna Pawlik
Dorota Piskorska
Język niemiecki Milena Daniel
Matematyka Elżbieta Flis
Joanna Kalicka
Renata Kryska
Henryka Łoś
Ewa Reszka
Monika Ziętek
Historia  Ewa Kaźmierak
Zbigniew Milanowski
Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Milanowski
Edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Daśko
 Przyroda Ewa Milanowska
Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Biologia Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Ewa Milanowska
Fizyka Zenon Kozioł
Chemia Joanna Kalicka
Geografia Ewa Wieczorkiewicz
 Plastyka  Agnieszka Daśko
 Muzyka Krzysztof Mendykowski
Informatyka
 
Artur Chrzanowski
Dorota Drążek
Zajęcia techniczne Artur Chrzanowski
Wychowanie fizyczne Elżbieta Głąb
Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak
Waldemar Kot
Religia

Monika Ziętek
ks. Łukasz Nizio

Świetlica Zofia Fijołek
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Drąg
Biblioteka Urszula Pytlak
Elżbieta Korba
Pedagog szkolny Marzena Kasperek
Agnieszka Drąg